Tự sắc
Tông thư - Tự sắc : Các Con Là Ánh Sáng Thế Gian
Tông thư - Tự sắc : Các Con Là Ánh Sáng Thế Gian
Chúa Giêsu Kitô của chúng ta kêu gọi mỗi tín hữu trở nên tấm gương sáng về nhân đức, sự liêm chính và thánh thiện. Thật vậy, mọi người chúng ta đều được kêu gọi làm chứng cụ thể về đức tin vào Chúa Ki
Tông Sắc Aperuit Illis Thiết Lập Chúa Nhật Lời Chúa
Tông Sắc Aperuit Illis Thiết Lập Chúa Nhật Lời Chúa
Tuy nhiên, cũng tương tự như thế, nếu không có Thánh Kinh, thì các biến cố về sứ vụ của Chúa Giêsu cũng như của Giáo Hội Người trên thế gian này vẫn bất khả thấu. Bởi thế, Thánh Giêrônimô có lý chủ tr