Mẹ chuyển cầu
Ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà
Ngắm bảy sự đau đớn Đức Bà
“Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người” (Ga 18,25). Suy niệm về cuộc thương khó của Đức Giê-su, mà bỏ qua sự hiện diện của Mẹ Người, cũng là Mẹ chúng ta, sẽ là điều thiếu sót lớn lao vô cùng
Xin ai ?
Xin ai ?
Năm sự vui thứ hai thì ngắm : Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve (Ê-li-sa-bét), ta hãy cho được lòng yêu người. Xin điều gì thì rõ quá rồi, nhưng xin ai thì có vẻ mập mờ...