Mẫu gương Tử đạo
Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê)
Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê)
Thánh Anê Lê Thị Thành sinh năm 1781 tại làng Bái Điền (Bái Đền hay Gia Miếu), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Song thân là người đạo gốc, gia đình khá giả nhưng không có con trai nối dõi tông đường
Hạnh Thánh Tôma Vũ Quang Toán, tử đạo ngày 27/06/1840
Hạnh Thánh Tôma Vũ Quang Toán, tử đạo ngày 27/06/1840
Thánh Tôma Vũ Quang Toán sinh năm 1764 tại làng Cần Phán, tỉnh Thái Bình. Trước kia, ngài vừa là hội viên dòng Ba Đa Minh vừa là thầy giảng có uy tín trong việc truyền giáo ở Trung Linh.