Suy tư Thần học
Mầu nhiệm cứu độ, bài 1, số 3-5
Mầu nhiệm cứu độ, bài 1, số 3-5
Trước đây có loạt bài giáo lý giới thiệu sơ lược về đạo công giáo, 10 bài sau đây cố đi sâu thêm về một số điều chính yếu của đức tin công giáo cho con người thời nay dễ hiểu đặc biệt về mầu nhiệm cứu
Mầu nhiệm cứu độ, bài 1, số 1-2
Mầu nhiệm cứu độ, bài 1, số 1-2
Trước đây có loạt bài giáo lý giới thiệu sơ lược về đạo công giáo, 10 bài sau đây cố đi sâu thêm về một số điều chính yếu của đức tin công giáo cho con người thời nay dễ hiểu đặc biệt về mầu nhiệm cứu
Chúa Thánh Thần làm gì trong ta?
Chúa Thánh Thần làm gì trong ta?
Ta nên nhớ kỹ, Thánh Thần có nhiệm vụ chính yếu là đưa Đức Giê-su đến. Sau đấy khi ta nhận Mình Máu Thánh Đức Giê-su vào trong ta. Gốc là nhờ Thánh Thần.
Thánh Thần có phải là ngự trong ta không?
Thánh Thần có phải là ngự trong ta không?
Thánh Thần Chúa ngự trong ta. Nói như thế có đúng không? Nhất định là đúng. Nhưng không phải chỉ có thế. Thánh Thần không ngồi trên ngai, ngồi đấy, như bất động.
Chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần
Chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần
Thánh Thần ở lại trong ta liên tục và suốt đời. Người hoạt động trong ta, ta cần ý thức về sự có mặt của Người, hợp tác với Người để ta dần dần trở nên...
Suy niệm về Chúa Cha - ABBA
Suy niệm về Chúa Cha - ABBA
Đó là vấn đề Thiên Chúa, cụ thể là Thiên Chúa Abba. Cứ tưởng đây là đơn thuần nhưng sự thực cũng khá phức tạp, và liên quan trực tiếp đến đời sống thường ngày của chúng ta.