Tinh thần cha Quynh
Cha, con người của nghị lực phi thường
Cha, con người của nghị lực phi thường
Cha đúng là có một nghị lực phi thường, một tinh thần thép, để sống trọn vẹn điều người hằng cầu xin với Chúa, “cho được sống đến lúc chết, đừng để chết khi còn sống”
Chúng ta phải là Hội Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô trong lòng dân tộc Việt Nam
Chúng ta phải là Hội Thánh của Chúa Giê-su Ki-tô trong lòng dân tộc Việt Nam
Suốt đời cha phấn đấu cho một lý tưởng, Cha sống cho một tâm nguyện: Tôi là Linh mục Việt Nam. Vì lý tưởng và tâm nguyện ấy, cha đã chấp nhận bị chống đối, bị hiểu lầm và bị từ khước. Nhưng chân lý dầ