Chuyên đề: Chúa Cha-Abba
Về Chúa Cha, phần một, Nhận biết Thiên Chúa
Về Chúa Cha, phần một, Nhận biết Thiên Chúa
Đây là một đặc điểm quan trọng của đạo công giáo, nghĩa là đặt ưu tiên cho tình yêu Chúa. Ta hãy xem kỹ quanh ta thôi : thờ phượng thì các đền đài khắp nơi ở Việt Nam ta đều thấy đầy,
Học về Chúa Cha, ABBA
Học về Chúa Cha, ABBA
Những trang sau đây cũng là liều thử đề cập đến vấn đề gai góc này, không dám cho là mình đúng. Nếu còn điều gì thiếu sót (mà chắc chắn còn nhiều lắm) ta sẽ cùng nhau sửa chữa và bổ khuyết sau.