Hiểu cha già Quynh ?
Tinh thần cha già Laurensô Phạm Hân Quynh
Tinh thần cha già Laurensô Phạm Hân Quynh
Nói về tinh thần và những thao thức của cha già (Đức Ông) Laurensô Phạm Hân Quynh thì có rất nhiều điều để đề cập tới. Trong bài ngắn hôm nay người viết chỉ xin mạnh dạn trình bày một khía cạnh nhỏ, n
Đạo và đời
Đạo và đời
Đất nước quê hương cộng sản qua nhiều biến đổi dần dần đã thôi không còn là nước xã hội chủ nghĩa nữa. Bức tường Berlin cũng đã bị phá đổ và hai phần nước Đức đã được hợp nhất lại.
Cha Quynh, vị Linh mục dấn thân xây dựng một Giáo hội sống Phúc Âm trong lòng dân tộc
Cha Quynh, vị Linh mục dấn thân xây dựng một Giáo hội sống Phúc Âm trong lòng dân tộc
Vâng, nguyện vọng trở thành Linh mục Việt Nam, muốn xây dựng một Giáo hội Công giáo mang bản sắc Việt Nam, để rao giảng Tin Mừng cho người Việt Nam là động lực sống cho đời hoạt động và tất cả những h