Hiểu cha già Quynh ?
Tư tưởng hình thành nhân cách một linh mục Việt Nam
Tư tưởng hình thành nhân cách một linh mục Việt Nam
Để hiểu hơn về những vấn đề hóc búa giữa đức tin – văn hóa có lẽ cần trở về với nền tảng giáo lý căn bản mà cha đã trình bày trong cuốn giáo lý mang tựa đề "Giáo lý Công giáo sơ lược".
Tinh thần cha già Laurensô Phạm Hân Quynh
Tinh thần cha già Laurensô Phạm Hân Quynh
Nói về tinh thần và những thao thức của cha già (Đức Ông) Laurensô Phạm Hân Quynh thì có rất nhiều điều để đề cập tới. Trong bài ngắn hôm nay người viết chỉ xin mạnh dạn trình bày một khía cạnh nhỏ, n
Đạo và đời
Đạo và đời
Đất nước quê hương cộng sản qua nhiều biến đổi dần dần đã thôi không còn là nước xã hội chủ nghĩa nữa. Bức tường Berlin cũng đã bị phá đổ và hai phần nước Đức đã được hợp nhất lại.