Mẹ Maria
Dâng sắc hoa xanh, niềm trông cậy
Dâng sắc hoa xanh, niềm trông cậy
Lạ thay là sắc hoa xanh, Mừng Bà nhân đức giọn lành cực cao, Dờn dờn sau trước một màu, Quản chi sương nắng giãi dầu ngày đêm.
Dâng sắc hoa tím, sự vâng theo ý Chúa
Dâng sắc hoa tím, sự vâng theo ý Chúa
Dịu thay hoa tím càng màu, Ý trên quảng đại hàng đầu vâng theo, Bằng lòng chị khó trăm chiều, Khiêm nhường nhẫn nhục hằng yêu hãm mình.
Dâng hoa sắc vàng, lòng yêu mến
Dâng hoa sắc vàng, lòng yêu mến
Quý thay này sắc hoa vàng - Sánh nhân đức mến Bà càng trọng hơn - Một niềm tin kính nhơn nhơn - Vững vàng cậy mến trong cơn vui sầu.
Dâng hoa sắc trắng, lòng trong sáng
Dâng hoa sắc trắng, lòng trong sáng
Xinh thay hoa trắng tốt lành, Ví cùng nhân đức đồng trinh Đức Bà, Nguyên tuyền hơn ngọc, hơn ngà, Sáng trong hơn tuyết cùng là hơn gương.
Dâng hoa sắc đỏ, công hy sinh
Dâng hoa sắc đỏ, công hy sinh
Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng nhuộm màu máu thánh thơm chung lòng người. Vì thương con gánh tội đời chịu như giao sắc thâu nơi lòng mình.
Đức Mẹ chẳng mắc tội tổ tông truyền
Đức Mẹ chẳng mắc tội tổ tông truyền
Trong mấy ngày trước đây, chúng ta cùng nhau suy ngắm, về vị trí cao trọng của Đức Mẹ trong chương trình Đức Chúa Giời. Chúng ta đã thấy, đối với người trần, đây là vị trí cao trọng nhất.
Về Đức Ma-ri-a hồn xác lên Trời
Về Đức Ma-ri-a hồn xác lên Trời
Đức Maria là người đầu tiên Linh Hồn và Xác lên Giời, vì Chúa Giêsu không phải là một người mà thôi mà còn là Con Thiên Chúa.
Đức Ma-ri-a và Giáo hội
Đức Ma-ri-a và Giáo hội
Ngày lễ Chúa Thành Thần hiện xuống, có Đức Ma-ri-a ở cùng các Tông đồ, Thánh Linh xưa xuống trên Mẹ để thành hình thân xác Chúa Giêsu thì nay lại xuống cách mãnh liệt để...
Đức Ma-ri-a là mẹ chúng ta
Đức Ma-ri-a là mẹ chúng ta
Là Mẹ của đầu thân thể mầu nhiệm, Đức Maria cũng là Mẹ của các chi thể. Đã đành khi nhận làm Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể ngày thiên sứ truyền tin, Mẹ cũng có thể gọi là Mẹ chúng ta
Đức Mẹ là Đấng đồng công cứu độ
Đức Mẹ là Đấng đồng công cứu độ
Chúng ta đã suy ngắm về vị trí Đức Ma-ri-a trong chương trình Đức Chúa Trời. Đức Ma-ri-a rất cao trọng vì có một vị trí quan trọng trong kế hoạch cứu vãn của Chúa.
Ngày mùng hai, Đức Mẹ là mẹ Ngôi Hai nhập thể
Ngày mùng hai, Đức Mẹ là mẹ Ngôi Hai nhập thể
Đức Ma-ri-a là tinh hoa của đạo cũ, là điểm đạo cũ vươn lên tới Đạo Phúc Âm, hàng mấy ngàn năm chuẩn bị, đời sống thánh thiện và sự phong phú của đức tin đã đạt tới điểm cao nhất nơi trinh nữ Maria.
Ngày mùng một : Vị trí Đức Ma-ri-a trong chương trình Đức Chúa Trời
Ngày mùng một : Vị trí Đức Ma-ri-a trong chương trình Đức Chúa Trời
Chúng ta hãy cất cao tiếng tung hô Mẹ chúng ta. Mẹ giữ một vị trí then chốt trong chương trình cứu vãn, tung hô Mẹ là rạng đông êm dịu báo ngày mới,
Trươc ngày vào tháng dâng hoa kính Đức Mẹ
Trươc ngày vào tháng dâng hoa kính Đức Mẹ
Thanh minh đã đến và tiết trời thanh minh trong sáng, ấm áp muôn hoa đua nở,và cùng với hoa nở, lại trở về với chúng ta tháng dâng hoa Đức Mẹ. Lòng chúng ta là con cái Mẹ xốn sang khi nghĩ đến tháng d