Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.
Thứ Tư Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en
Thứ Hai Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
“Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?”
Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.
Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?
Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới.
Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”
Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ : “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa
Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Lời ấy là thế nào ? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !” Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.
Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được
Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên
Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
Ngày 29 tháng 8, Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết
Ngày 29 tháng 8, Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết
Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.
Thứ Sáu Tuần XXI - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXI - Mùa Thường Niên
Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.
Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên
Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậ
Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXI - Mùa Thường Niên
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.