Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Hai Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
“Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ?
Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên
Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.
Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên
Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên
Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên
Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
Ai xin, hãy cho
Ai xin, hãy cho
“Mắt đền mắt, răng đền răng” câu này thường được dùng để cho thấy sự tàn nhẫn của Cựu Ước. Thật ra, Cựu Ước chẳng bắt người ta phải móc mắt, nhổ răng kẻ thù. Câu này chỉ nhằm giới hạn việc báo thù tro
Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên
Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.