Lời chúa mỗi ngày
Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?
Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con
Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời.
Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con,
Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Hai Mùa Thường Niên Năm lẻ
Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa.
Chúa Nhật Mùa Thường Niên Năm C, Chúa Ba Ngôi
Chúa Nhật Mùa Thường Niên Năm C, Chúa Ba Ngôi
Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người
Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề
Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi:
Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.
Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ
Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật
Thứ Ba Mùa Thường Niên, Thánh Barnabas Tông đồ
Thứ Ba Mùa Thường Niên, Thánh Barnabas Tông đồ
Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
Thứ Hai Mùa Thường Niên, Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
Thứ Hai Mùa Thường Niên, Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
"Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con!
Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ
"Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy". Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến"
Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha