Lời chúa mỗi ngày
Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm C
Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'.
Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần
Thứ Sáu tuần XXVIII Mùa Thường Niên, Thánh Luca
Thứ Sáu tuần XXVIII Mùa Thường Niên, Thánh Luca
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền
Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thật, Thầy nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất,
Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này
Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thàn
Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon.
Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm C
"Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy
Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó h
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên
'Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chư
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên
"Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên, Đức Mẹ Mân Côi
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên, Đức Mẹ Mân Côi
Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa.
Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C
Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'"
Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên
"Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những đi