Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU
Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.
Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên
Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn ngư
Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những
Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên
Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.
Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.
Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên
‘Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp’. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to !”
Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên
“Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” Đức Giê-su bảo họ : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Lễ Chúa Ba Ngôi
Lễ Chúa Ba Ngôi
Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở c