Lời Chúa mỗi ngày
Lời Chúa lễ đêm Giáng Sinh
Lời Chúa lễ đêm Giáng Sinh
Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Lễ Vọng Giáng Sinh
Lễ Vọng Giáng Sinh
Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa
Ngày 18 tháng 12
Ngày 18 tháng 12
“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính
Ngày 17 tháng 12
Ngày 17 tháng 12
Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân. Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo.
Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Linh mục
Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Linh mục
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.
Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng
Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng
Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.
Thứ Tư Tuần I - Mùa Vọng
Thứ Tư Tuần I - Mùa Vọng
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.”
Thánh An-rê Tông Đồ
Thánh An-rê Tông Đồ
“Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng
Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con ; xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng
Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.
Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
“Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa
Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống đị
Thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn Tử Đạo
Thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn Tử Đạo
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điề
Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào