Lời chúa mỗi ngày
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên, Thánh Bênađô, Viện Phụ
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên, Thánh Bênađô, Viện Phụ
Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?"
Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên
Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ
Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C
Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ
Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên
"Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.
Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên
Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời
Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên, ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên, ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi.
Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp n
Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên
"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con
Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên
Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền
Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm C
Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy.
Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên, THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên, THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO
Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất
Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên
Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống.
Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Thánh Đaminh
Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Thánh Đaminh
Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời
Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ
Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được gi
Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Chúa Giêsu Hiển Dung
Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Chúa Giêsu Hiển Dung
Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các Ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy
Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".