Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng Năm A
Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng Năm A
"Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong
Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng Năm A
Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng Năm A
"Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?" Thiên thần liền đáp: "Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành
Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm A
Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Năm A
"Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm A
Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng Năm A
Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.
Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng Năm A
Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng Năm A
"Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có?
Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Năm A
'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả;
Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm A
Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng Năm A
"Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ".
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm A
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm A
'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm A, Đức Mẹ Guadalupê
Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm A, Đức Mẹ Guadalupê
Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người.
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm A
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm A
Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng,
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm A
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm A
Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng, ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng, ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A
Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối
Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng
Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng
Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?
Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
"Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.