Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái
Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy N
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh
“Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ?
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em !
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại t
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên m
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
Bài đọc lễ thánh Giuse thợ
Bài đọc lễ thánh Giuse thợ
Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?"
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh - Thánh Giuse thợ
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh - Thánh Giuse thợ
Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời
Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh
Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh
Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh
Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh
Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”