Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
“Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ;
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh
“Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” Đức Giê-su đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, th
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh
“Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Ng
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.
Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Phục Sinh
Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy,
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được,
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
Lễ Chúa Thăng Thiên
Lễ Chúa Thăng Thiên
“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?
Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh
Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.