Lời Chúa mỗi ngày
Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm A
Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy, không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời
Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn Tết Nguyên Đán - THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn Tết Nguyên Đán - THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
"Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi". Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" Chúa phán: "Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người t
Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.
Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng
Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn
Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ
Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm A
Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm A
Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước.
Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
"Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tộ
Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn
Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.
Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
"Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ
Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên Năm chẵn
Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền
Chúa Nhật Tuần I Mùa Thường Niên Năm A, Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Chúa Nhật Tuần I Mùa Thường Niên Năm A, Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế"
Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh Năm chẵn
Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh Năm chẵn
Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người.
Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh Năm chẵn
Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh Năm chẵn
Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con Mình