Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên
Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em ; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.
Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên
Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên
Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên
Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
Ai xin, hãy cho
Ai xin, hãy cho
“Mắt đền mắt, răng đền răng” câu này thường được dùng để cho thấy sự tàn nhẫn của Cựu Ước. Thật ra, Cựu Ước chẳng bắt người ta phải móc mắt, nhổ răng kẻ thù. Câu này chỉ nhằm giới hạn việc báo thù tro
Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên
Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
Lễ Chúa Ba Ngôi
Lễ Chúa Ba Ngôi
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Thánh Ba-na-ba tông đồ
Thánh Ba-na-ba tông đồ
Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng
Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên
Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.
Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên
Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.