Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên, Thánh Gioakim và Anna
Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên, Thánh Gioakim và Anna
Phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy
Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên, THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên, THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con
Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất.
Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm lẻ
"Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".
Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên, Thánh nữ Maria Mađalêna
Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên, Thánh nữ Maria Mađalêna
"Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.
Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.
Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên, THÁNH TÔMA, TĐ
Thứ Tư Tuần XIII Mùa Thường Niên, THÁNH TÔMA, TĐ
"Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"
Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ
Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đ
Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?
Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con
Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời.
Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm lẻ
Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con,
Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm lẻ
Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Ðấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng
Thứ Hai Tuần Thánh
Thứ Hai Tuần Thánh
Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người,
Chúa Nhật Lễ Lá
Chúa Nhật Lễ Lá
Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: 'Hãy đổ xuống đè chúng tôi!', và nói với các gò nổng rằng: 'Hãy che lấp chúng tôi đi!'. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy, thì gỗ khô sẽ ra sao?"
Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Năm lẻ
Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Năm lẻ
Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người nà