Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên
Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Thứ Bảy Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần X - Mùa Thường Niên
Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.
Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên
Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.
Thánh Ba-na-ba tông đồ
Thánh Ba-na-ba tông đồ
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã tỏ cho anh em biết.
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao
Chúa nhật X thường niên, lễ Chúa Ba Ngôi
Chúa nhật X thường niên, lễ Chúa Ba Ngôi
Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu
Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu
Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên
Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.
Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu v
Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên
Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên
Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên
“Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.”
Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên
Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !”