Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.
Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”
Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên
“Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa !” Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.”
Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.
Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.
Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên
“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi
Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.”
Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ
Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ
Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, n
Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên
“Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.
Thứ Hai Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Nhưng Đức Giê-su bảo : “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
“Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ?
Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc