Lời Chúa mỗi ngày
Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm C
"Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần.
Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên, CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên, CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
"Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Ngưòi Do-thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?"
Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên
'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.
Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừn
Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
Thứ Ba Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Thưa ông, lệnh ông ban đã được thi hành, thế mà hãy còn dư chỗ'. Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: 'Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi.
Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên
"Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc,
Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm C
"Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội l
Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên, Cầu cho các tín hữu đã qua đời
Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên, Cầu cho các tín hữu đã qua đời
Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian
Lễ trọng kính CÁC THÁNH NAM NỮ
Lễ trọng kính CÁC THÁNH NAM NỮ
Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trờ
Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên
"Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 'Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa
Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên
'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian á
Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên
Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu t
Thứ Hai Mùa Thường Niên, Thánh Simon và Giuđa
Thứ Hai Mùa Thường Niên, Thánh Simon và Giuđa
Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ
Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa t
Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXIX Mùa Thường Niên
Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.