Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
'Chính ta đây và thời gian đã gần đến', các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu
Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
"Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả
Chúa Nhật Tuần XXXIV, CHÚA KITÔ VUA
Chúa Nhật Tuần XXXIV, CHÚA KITÔ VUA
"Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI".
Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
"Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần
Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
hằng ngày Người giảng dạy trong Đền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi
Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
'Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua
Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
"Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này
Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
"Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!"
Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm C
Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm C
Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống l
Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con,
Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên
"Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.
Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên
"Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: 'Này Người ở đây và này Người ở kia', các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm.
Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên
"Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về
Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên
"Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm' ".
Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên
"Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con