Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
"Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng". Các môn đệ thưa Người: "Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoan
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy,
Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A
Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A
Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền,
Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm A
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không n
Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên, THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ
Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên, THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ
"Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê
Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã
Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ,
Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
'Chính ta đây và thời gian đã gần đến', các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu
Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
"Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả
Chúa Nhật Tuần XXXIV, CHÚA KITÔ VUA
Chúa Nhật Tuần XXXIV, CHÚA KITÔ VUA
"Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI".
Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
"Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần
Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
hằng ngày Người giảng dạy trong Đền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi
Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
'Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua
Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
"Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này
Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
"Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!"