Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Tư Tuần I - Mùa Vọng
Thứ Tư Tuần I - Mùa Vọng
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.”
Thánh An-rê Tông Đồ
Thánh An-rê Tông Đồ
“Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng
Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con ; xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng
Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.
Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
“Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa
Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống đị
Thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn Tử Đạo
Thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn Tử Đạo
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điề
Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào
Lễ Chúa Ki-tô Vua
Lễ Chúa Ki-tô Vua
Đức Giê-su đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”
Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Chúa phán : “Ý định của Ta là làm cho các ngươi được bình an chứ không phải đau khổ. Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta, và Ta sẽ nhận lời, Ta sẽ đưa các ngươi trở về từ khắp chốn lưu đày.”
Thứ Sáu Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
“Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !”
Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Ông đáp lại : ‘Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.
Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
Đức Giê-su nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi