Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên
“Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.”
Thánh Tô-ma Tông Đồ
Thánh Tô-ma Tông Đồ
Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !
Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên
“Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Trong hai điều : một là bảo : “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ?
Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên
“Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao ?” 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn.
Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.
Lễ Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ
Lễ Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên
Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bê
Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong.
Thứ Năm Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XII - Mùa Thường Niên
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
Lễ sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả
Lễ sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả
Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.”
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho a
Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ?