Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay
Đức Chúa phán : Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Năm chẵn
"Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: 'Ta đã nói: các ngươi là thần'? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được
Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay
Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay
“Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.
Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay
Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay
“Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha : đó là Thiên Chúa !” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi
Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay
Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.
Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay
Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay
“Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay
Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi : “Các người để xác anh ấy ở đâu ?”
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay
“Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” 52 Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ?
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
Tôi đâu có tự mình mà đến. Ðấng đã sai tôi là Ðấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi.
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”
Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, lễ trọng
Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, lễ trọng
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn
"Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn
"Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết".
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A
"Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh".
Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
"Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình