Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm A
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm A
'Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm A, Đức Mẹ Guadalupê
Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng Năm A, Đức Mẹ Guadalupê
Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người.
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm A
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm A
Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng,
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm A
Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng Năm A
Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng, ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng, ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A
Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối
Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng
Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng
Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?
Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng
"Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng
"Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng". Các môn đệ thưa Người: "Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoan
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng
Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy,
Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A
Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm A
Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền,
Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm A
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không n
Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên, THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ
Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên, THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ
"Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê
Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã
Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ,