Mẹ Maria

Ý nghĩa kinh Kính Mừng (2)

Ngày đăng:21-05-2017 |4:03 AM | 1837 Lượt xem

Ngày hai mươi hai

CÒN ĐỌC VỀ Ý NGHĨA KINH KÍNH MỪNG

Phần hai bài kinh Kính Mừng là lời Giáo hội tung hô và khẩn cầu Đức Mẹ. Sau lời của Kinh Thánh xưa, bây giờ là lời của thời nay, sau lời ca tụng là lời cầu xin. Chúng ta nên chú ý : Giáo hội tung hô và khẩn cầu Đức Mẹ bằng tước hiệu Đức Mẹ Chúa Trời. Đây không những là để nói lên chức năng cao cả nhất của Mẹ, cậy nhờ quyền năng lớn nhất của Mẹ, mà còn là để tỏ ý hợp lòng với lời Ga-bri-en và Ê-li-sa-bét.

Sau khi đọc phần đầu kinh Kính Mừng nhắc lại lời thiên sứ và bà chị họ, Giáo hội như muốn dạy con cái mình nói rằng : chúng con cũng hợp với thiên sứ và bà Ê-li-sa-bét và chào mừng Mẹ, rằng chúng con mừng Mẹ đầy ơn Phúc được Thiên Chúa ở cùng, Mẹ sinh hạ con Thiên Chúa gồm phúc lạ và vì thế là Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con tung hô Mẹ, chúng con tung hô như thiên sứ xưa tung hô, chúng con ca khen như Ê-li-sa-bét xưa ca khen. Chúng con xưng Mẹ là Mẹ Chúa Trời nghĩa là chúng con biết và tin nhận như lời Thiên sứ Ga-bri-en và Ê-li-sa-bét xưa. Chúng con xưng Mẹ là Mẹ Chúa Trời, nghĩa là chúng con tin mầu nhiệm nhập thể, tin con Mẹ là con Đức Chúa Trời, tin vào chức năng cao cả nhất của Mẹ. Chúng con xưng Mẹ là Mẹ Chúa Trời đấy là để tin vào quyền năng của Mẹ để Mẹ cầu bầu cho chúng con. Mẹ là Mẹ Chúa Trời thì có quyền năng cứu giúp chúng con, xin vì chức năng cao cả của Mẹ hãy cầu bầu cho chúng con. Mẹ là Mẹ Chúa Trời, thế thì hãy nghe lời chúng con khấn xin và cứu giúp chúng con.

Mỗi lần chúng ta đọc kinh Kính Mừng ta hãy nhớ đến từng ấy điều, ta hãy giục lòng trông cậy, ta hãy ý thức được vị trí trọng yếu của Mẹ mà trông cậy sự giúp đỡ của Mẹ, ắt sẽ được như lời ta xin. Chúng ta kêu đến danh nghĩa Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời Mẹ có đủ quyền năng để cứu đỡ chúng ta.

Phần chúng ta chúng ta tự xưng mình là kẻ có tội. Đọc kinh Kính Mừng, chúng ta nên nhìn nhận lại những tội lỗi của chúng ta, ta hãy để ra trước mắt ta những lầm lỗi ta đã phạm, ý thức sâu sắc tình trạng tội lỗi của ta. Chúng ta hãy để các tội lỗi trước mặt chúng ta, tội này, tội kia, nhất là những tội chúng ta phạm đi phạm lại luôn, những tội mới phạm gần đây tình trạng đen tối của đời ta, tâm thái bứt dứt đáng xấu hổ của bản thân ta. Điều đó là nội dung của điều chúng ta xưng ra chúng ta là kẻ có tội, và khiến chúng ta khiêm nhường thống hối, khiêm nhường trước mặt Mẹ.

Kinh Kính Mừng bắt đầu đọc thì trong hân hoan ngợi khen, nhưng dần về cuối thì nhuốm mầu thống hối ăn năn, khiêm nhường nài van. Bắt đầu khi nói về Mẹ thì kinh có sắc thái vui tươi, cuối kinh khi nói về chúng ta thì đượm vẻ đau xót cậy trông. Phần đầu là chỗ dựa cho phần sau, dựa vào sự huy hoàng của Mẹ để khẩn khoản xin thương đến mối khó khăn của đoàn con. Cậy vào chức năng cao cả của Mẹ để nâng đỡ sự kém cỏi hèn hạ của đoàn con.

Cấu trúc của kinh có một sự đối lập, sự đối lập này không phải để chống chọi tách rời, mà để thương xót hỗ trợ cầu bầu. Chúng ta ở chỗ thấp kém kêu cầu Đấng nơi cao sang đưa chúng ta lên chốn cao sang của Mẹ.

Chúng ta cầu xin cho khi nay : nghĩa là hiện tại bây giờ, cho lúc này. Đọc đến đây mỗi người chúng ta hãy liên hệ đến tình trạng hồn xác của mình chính lúc đang đọc, tình trạng tội lỗi cũng như tình trạng khó khăn thân xác, hay gia đình, hay làm ăn. Có thể chúng ta trong cảnh tội lỗi, bê tha, bị cám dỗ nặng, hay đã sa ngã trầm trọng, thù hằn, gian tham, ô uế, đàn áp người khác… Có thể chúng ta đang bị ốm đau, bị thiếu thốn ăn mặc, nợ nần, bị tai nạn xa gần hoặc khó khăn nào khác trong ngoài. Chúng ta cầu xin cho khi nay, cho đúng lúc đang cầu xin. Chúng ta hãy đem hoàn cảnh của ta giãi bày cùng Mẹ, Mẹ sẽ thương giúp ta. Chúng ta hãy nói cùng Mẹ : Mẹ xem đây hiện tại tình trạng chúng con thế này, gia đình cộng đồng chúng con như thế này, Mẹ hãy nhìn và thương cứu đỡ chúng con. Mẹ xem nỗi niềm lo lắng hiện tại đang làm chúng con đau khổ, đang lúc này đây và chúng con nài van lòng thương của Mẹ. Đọc chữ “khi nay” chúng ta hãy nói điều đó lên với Đức Mẹ, chúng ta cầu cho lúc ấy, cho khi nay, cần lắm, kíp lắm xin Mẹ hãy mau mau giúp đỡ.

Nhưng cũng cần không kém là cần cho giờ chúng ta sẽ chết, để chúng ta được chết trong Chúa, trong tình thương của Chúa và của Mẹ. Chúng ta cầu xin được Mẹ Cứu giúp, đặc biệt trong giờ lâm tử, giờ quyết định cả cuộc đời chúng ta, để chúng ta được mạnh sức chống lại mọi cơn cám dỗ, và được thắng trận về cùng Chúa và Đức Mẹ.

Kinh Kính Mừng, ta xem, là một kinh rất giàu ý nghĩa, rất trong, rất đẹp lòng Đức Mẹ. Vì vậy ta hãy đọc kinh ấy thật sốt sắng, đọc một cách ý thức, thấm nghĩa từng chữ từng câu, đọc với hết tâm hồn, hân hoan và khiêm nhường trông cậy. Mỗi kinh như một hạt ngọc quý, một đóa hoa thơm chúng ta dâng lên Mẹ. 50 kinh kính mừng chúng ta đọc mỗi buổi dâng hoa là cả một chuỗi hạt ngọc kính dâng lên Đức Mẹ, cả một vòng hoa rực rỡ thành kính ngợi khen và khẩn cầu Mẹ. Ước mong gì chúng ta từ nay đọc kinh Kính Mừng cách đạo đức sốt sắng nhất để càng vinh danh Đức Mẹ, và thêm ơn cho chúng ta là con cái cậy trông Mẹ Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi