Mẹ Maria

Ý nghĩa kinh cầu Đức Bà

Ngày đăng:22-05-2017 |4:05 AM | 1691 Lượt xem

Ngày hai mươi ba

Ý NGHĨA KINH CẦU ĐỨC BÀ

Ngoài việc lần hạt là chuỗi ngọc đẹp quý, là vòng hoa tung hô đẹp lòng Đức Mẹ và sinh ơn ích cho chúng ta mạnh mẽ, chúng ta còn chuỗi ngọc nữa, một vòng hoa quý nữa, đó là kinh cầu Đức Bà. Kinh cầu có 48 câu, mỗi câu là một hạt ngọc quý, mỗi câu là một bông hoa thơm, mỗi câu là một lời ca dịu dàng, cả kinh là một chuỗi ngọc, một vòng hoa, một bản nhạc sốt sắng, hùng hồn và êm ái, rất đẹp lòng Mẹ và rất cảm động, có sức sinh ơn lành cho chúng ta.

Ngay từ đầu Giáo hội, giáo dân đã có những câu tung hô Đức Ma-ri-a, đó là những câu vắn tắt đọc lên, hô lên để ca ngợi Mẹ. Dần dần nhiều câu làm tiếp nhau mà thành kinh cầu như ngày nay. Năm 1600 Đức Giáo hoàng Clê-men-tê ra lệnh bỏ các bản kinh khác nhau và nhận bản kinh cầu hiện nay chúng ta thường đọc.

Đọc kinh Cầu Đức Bà chúng ta lần lượt ca tụng phẩm chức, quyền năng, đời sống cao đẹp nhân đức khôn lường của Mẹ. Chúng ta tuyên xưng Mẹ là Mẹ Chúa trời đất, là mẹ Chúa Ki-tô, là Mẹ Đấng cội rễ mọi ơn lành. Chúng ta ca ngợi Mẹ khiết trinh Vô Nhiễm Tội Truyền, quyền năng, khôn ngoan, trung tín, trọng thiêng, từ bi. Chúng ta tôn vinh chức năng Mẹ như đền vàng, như Hòm Bia Thiên Chúa, như sao Mai sáng, như cửa Thiên đàng, như hoa hồng thiêng. Chúng ta cầu khấn Mẹ là đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn, bầu chữa kẻ có tội, yên ủi kẻ âu lo. Chúng ta suy tôn Đức Mẹ là Nữ Vương Thiên đàng, Nữ Vương các thiên thần, các thánh.

Ôi, biết bao danh nghĩa, biết bao chức năng, biết bao quyền năng nơi Mẹ chúng ta, chúng ta tung lên trời những câu xưng hô rất đẹp, rất tha thiết, ngợi khen vẻ đẹp, vẻ thánh, sự cao cả, ánh vinh quang của Mẹ. Lời tung lên từ đáy lòng ta làm rạng danh Mẹ biết bao nhiêu, đẹp lòng Mẹ biết bao nhiêu, và thật êm ái, an ủi cho bản thân chúng ta biết bao nhiêu. Ngày nay chúng ta hay có những cuộc mít tinh, biểu tình, chúng ta hô những khẩu hiệu. Kinh cầu cũng là một cách biểu tình, biểu lộ tâm tình chúng ta đối với Đức Mẹ, biểu lộ lòng chúng ta hiểu về Đức Mẹ thế nào, nghĩ về Đức Mẹ thế nào, cảm mến tôn kính Đức Mẹ thế nào. Chúng ta hô lên từ đáy lòng chúng ta những điều chúng ta cảm xúc, suy nghĩ, khát khao làm sáng danh Mẹ, làm đẹp lòng Mẹ, chúng ta hô lớn Mẹ là đấng tuyệt vời, chức năng như thế đấy, tươi đẹp như thế đấy, vinh quang như thế đấy.

Ôi ! Mẹ biết bao cao sang, Mẹ biết bao tốt xinh, Mẹ biết bao lành thánh, biết bao quyền thế và từ bi, ngợi khen Mẹ thế mới thỏa, mới vui sướng. Nhưng không phải chỉ có tung hô, chúng ta cũng khấn xin Đức Mẹ cầu cho chúng ta. Sau mỗi câu tung hô là một câu cầu xin, sao mà khéo thế, chúng ta tôn vinh Mẹ, Mẹ thế đấy, thế thì Mẹ lấy vinh quang Mẹ, uy quyền Mẹ, lòng xót thương Mẹ mà cầu cho chúng ta.

Kinh cầu Đức Bà thật là một tuyệt tác về tâm lý và nghệ thuật. Mỗi câu tôn vinh lại một lời cầu, Mẹ làm thế nào mà không thương chúng ta, mỗi câu cầu cho chúng con, là một lời cầu van tha thiết, cầu cho chúng con, bởi Mẹ phép tắc cao trọng. Cầu cho chúng con, bởi Mẹ biết bao khoan nhân thương xót. Cầu cho chúng con, cầu cho chúng con, cầu cho chúng con... Mỗi câu van xin ắt phải làm xúc động lòng Mẹ dịu hiền như từng ấy làn gió thổi vào phím đàn, lòng Mẹ làm nẩy lên tiếng nhạc xót thương. Mẹ khiết trinh sẽ cho chúng ta nhờ ơn khiết trinh của Mẹ. Mẹ chỉ bảo đàng lành sẽ chỉ bảo chúng ta biết đường lối tốt lành mà đi. Mẹ khôn ngoan sẽ dạy chúng ta khôn ngoan. Mẹ trung tín thật thà sẽ dạy chúng ta sống trung tín thật thà. Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa sẽ dạy chúng ta biết lề luật Chúa. Mẹ yên ủi kẻ âu lo sẽ yên ủi chúng ta. Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn sẽ cứu chúng ta đang khốn đốn, nhất là khi ốm đau. Mẹ bầu chữa kẻ có tội sẽ làm Chúa nguôi giận và thương ta đang khi còn tội lỗi để ta biết thống hối ăn năn.

Ánh sáng từ chức năng của Mẹ sẽ tỏa trên chúng ta và chúng ta sẽ được hưởng nhờ sự cầu bầu của Mẹ qua từng ấy chức năng, từng ấy quyền thế. Những tia sáng của Mẹ sẽ chiếu vào đời ta, hồn xác ta, và sẽ khiến chúng ta được trở nên ngày càng giống như Mẹ.

Phần chúng ta cần nhớ đến giáo lý Công giáo về Đức Mẹ ở điều này. Giáo lý Công giáo là thế này : Đức Mẹ là phần cao nhất của nhân loại đã đạt tới đích cao theo chương trình Thiên Chúa. Đức Mẹ người đầu tiên thực hiện kế hoạch Chúa và đạt như ý Chúa muốn. Đức Mẹ là phần Giáo hội đã thành công, đã chu toàn sứ mệnh và được thành toàn. Mọi giáo dân phải dần dần đạt tới mục đích của mình theo gương Đức Mẹ, phải trở nên giống như Đức Mẹ. Đức Bà là gương nhân đức chúng ta đọ

c trong kinh cầu, đấy là để chúng ta noi theo. Chúng ta cũng phải thành thanh sạch, phải khôn ngoan, phải trung tín thật thà, phải khoan nhân, sốt mến. Chúng ta cũng phải trở thành hoa hồng mầu nhiệm, như tháp ngà báu, cửa Thiên Đàng, sao Mai sáng. Đức Mẹ là Hòm Bia Thiên Chúa, luôn mang Chúa trong lòng, ta cũng phải thành hòm bia Thiên Chúa mang Lề Luật Chúa trong lòng để mà mến, mà giữ, mà sống, mà thực hành. Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, yên ủi kẻ âu lo, chúng ta cũng phải trở nên giống như Đức Mẹ, cứu kẻ liệt kẻ khốn là anh em ta, yên ủi kẻ âu lo quanh ta.

Giáo lý Công giáo là toàn thể Giáo hội phải trở nên giống như Đức Mẹ. Đức Mẹ thì thực hiện chu toàn ý Chúa một cách đặc biệt. Giáo hội nói chung phải chu toàn chương trình Chúa theo gương Đức Mẹ. Mỗi giáo dân chúng ta nói riêng phải thể hiện ý Chúa như Đức Mẹ. Cái gì nói về Đức Mẹ cách đặc biệt thì phải có thể được nói về Giáo hội cách chung và nói đúng về mỗi chúng ta nói riêng. Giáo hội, Đức Mẹ, giáo dân, ba cực của cùng một vấn đề, ba nấc, ba bậc, ba phạm vi của cùng một việc, đó là kiện toàn chương trình Chúa. Khi nói chung thì áp dụng về Giáo hội, nói đặc biệt thì về Đức Mẹ, nói riêng thì về mỗi giáo dân chúng ta.

Vậy khi đọc kinh cầu, chúng ta nhớ hết lòng sốt sắng tung hô Mẹ ta, chúng ta cũng cầu cho bản thân chúng ta được trở thành như Đức Mẹ, cầu cho toàn thể Giáo hội trở thành giống như Đức Mẹ. Đọc một câu, chúng ta nghĩ đến Đức Mẹ cao sang nhường ấy, chúng ta nghĩ đến bản thân xin được trở nên như câu ấy, lại xin cho toàn thể giáo dân, toàn thể Giáo hội, trở nên như câu ấy, noi gương Đức Mẹ. Đọc như thế kinh cầu Đức Mẹ sẽ rất đẹp lòng Đức Mẹ và rất có ích cho ta và cho Giáo hội. Amen.

 

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi