Mẹ Maria

Xin mưa xuống ơn thiêng

Ngày đăng:25-05-2017 |4:11 AM | 1387 Lượt xem

Ngày hai mươi sáu

XIN MƯA XUỐNG ƠN THIÊNG

Chúng ta muốn đời chúng ta trở nên tốt lành đáng dâng lên Đức Mẹ, nhưng chúng ta biết bản thân chúng ta tội lỗi nhiều. Trong lòng chúng ta đầy rẫy những xu hướng tối tăm nhơ nhuốc, tâm hồn chúng ta là đêm đen, tâm hồn chúng ta lúc nhúc những cơn cám dỗ nặng nề, trí chúng ta muốn vươn lên ánh sáng, muốn sống thánh thiện, nhưng trong ta có sức nặng nề lôi kéo chúng ta, dìm trong u ám tội lỗi y như thánh Phao-lô đã nói : trong chúng ta có hai người, trong chúng ta có hai lực, đối nghịch với nhau, một đàng muốn đi đường lành, một đàng muốn làm việc ác, hai lực ấy đấu tranh với nhau trong chúng ta, và chúng ta biết không phải lực tốt lành thắng được luôn mãi, mà trái lại chúng ta đã lỗi phạm nhiều lần luôn. Tôi muốn làm việc lành nhưng tôi lại không làm vì sức tà ác trong tôi rất mạnh khiến tôi không làm sự lành mà tôi muốn. Tôi không muốn làm sự ác nhưng tôi lại cứ làm vì sức tà ác trong trong tôi rất mạnh, khiến tôi cứ làm sự ác mà tôi không muốn làm.

Lòng chúng ta như một mảnh ruộng đúng ra phải sinh ra lúa vàng, trái ngọt, nhưng nhiều khi thực tế chỉ sinh gai góc cỏ dại. Mảnh ruộng chúng ta quả thật khô cằn quá rồi, làm sao sinh ra trái ngon quả ngọt. Mà không những khô cằn, mảnh ruộng lòng chúng ta đã đầy bụi gai, bụi cỏ. Từ khi sinh ra chúng ta đã mang nhiều điều xấu di truyền lại. Trong tôi những tính di truyền đã biến bao ảnh hưởng thoái hóa, bệnh hoạn, xu hướng về sự ác. Và rồi từ khi sinh ra biết bao điểm xấu đã nhập vào chúng ta ngay khi ta còn tấm bé chưa thể tự bảo vệ mình được, bao nhiêu gương mù gương xấu, những lời tục tĩu, những cảnh chia rẽ, cãi cọ, hằn giận thù ghét nhau, những việc rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, xảo trá… Tất cả những sự xấu xa ấy đã nhập vào thâm tâm ta qua ngũ quan khi ta còn trên tay mẹ bế, mới chập chững bước đi cho đến ngày nay. Thế rồi bản thân chúng ta lại lầm lỗi, lỗi nọ chồng chất lên lỗi kia, có một cái đà tội lỗi thúc đẩy chúng ta lầm lỗi ngày thêm mãi, như người lăn xuống dốc, càng lăn càng có đà lăn mạnh hơn. Chúng ta cuốn toàn bộ quá khứ ta trong ta, lỗi nọ xâm nhập lỗi kia, lỗi trước cuốn lấy lỗi sau thành một khối ngày càng to và cái đà của khối to ngày càng nặng thêm. Bụi gai, bụi ỏ lòng ta cứ lớn dần, choán hết đất, ăn hết mau nghị lưc sống, làm sao ta có thể sinh hoa kết quả tốt lành được.

Lòng chúng ta như vậy dần dần khô cạn ơn thiêng. Nhiều khi ý thức tốt vẫn còn, phần đông chúng ta chưa đến nỗi xấu xa tới mức mất cả ý thức về sự lành, nhưng ý thức chúng ta yếu quá, không có khả năng xúc tiến được những việc lành nữa. Tất nhiên cũng có những người ý thức sai lạc hẳn đi, lấy cái xấu làm lành, coi sự lành là xấu, không còn nhận ra cái phải, tâm hồn bị hủy hoại hoàn toàn. Tất nhiên có những người nơi họ trật tự luân lý hoàn toàn bị đảo lộn, không phân biệt phải trái, sống bừa bãi, không xét gì đến cương thường luân lý, lấy ý riêng mình làm kim chỉ nam, cái gì mình thích thì cho là tốt, không công nhận một quy luật nào ngoài ý muốn bản thân, nhưng số người ấy nay thấy không nhiều, chỉ là họa hiếm.

Phần đông chúng ta chưa đến nỗi ấy, chúng ta còn biết thế nào là tốt, thế nào là xấu, khi làm sự xấu thì còn nhận ra là mình sai, ít nhất nhận ra trong đáy lương tâm mình, tuy bề ngoài với người khác thì che dấu sự ấy và cứ huênh hoang bô bô cho mình là phải. Chúng ta còn biết cái gì xấu phải tránh, cái gì tốt nên làm, nhưng thực tế chúng ta yếu đuối quá, cái xấu phải tránh thì ta cứ làm, cái tốt nên làm thì ta lại chần chừ. Chính vì ý thức tình trạng yếu đuối của chúng ta, mà ta khấn xin Đức Mẹ giúp sức, cầu bầu chúng ta được thêm ơn thiêng để có sức mạnh mà làm sự lành thắng sự ác.

Riện tiền cầu khẩn thay lời

Đằm đằm mưa móc trên Trời tưới liên.

Chúng ta xin sự trợ giúp từ Trời, Mẹ là Mẹ thông ơn Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta được ơn thiêng cần thiết. Chúng ta khẩn khoản Thánh Linh lại xuống trên chúng ta, đưa Chúa Giê-su đến trong ta với kho ơn thiêng của Người. Chúng ta dựa vào sức mạnh của Chúa Giê-su trong ta chính là Thánh Linh, để lòng chúng ta được mạnh sức thêm. Chỉ có Chúa Giê-su với sức mạnh Thánh Linh Người mới thắng giệt được ma quỷ trong ta, mới loại trừ được ảnh hưởng tội lỗi trong ta, tội « tổ tông truyền » cũng như tội riêng ta đã phạm.

Một trong những điều cơ bản của đức tin Công giáo là như thế. Loài người có thể nhờ ơn trí tuệ của mình, sức mạnh tâm hồn của mình, nghĩa là Thánh Linh trong chết độ tự nhiên để sống tốt lành phần nào, nhưng không thể thắng ma quỷ được hoàn toàn, đây là một khẳng định của đức tin Công Giáo. Có một sự thánh thiện tự nhiên, có khi rất cao, nhưng không hoàn toàn. Đây là nói về những vĩ nhân, còn đa số người thường thì hầu như có thể nói là không thể thắng được ma quỷ trong mình tự sức riêng mình, nghĩa là Thánh Linh TRONG ĐẠO TỰ NHIÊN. Chỉ có Chúa Giê-su mới thắng được ma quỷ nhờ sức mạnh Thánh Linh Người, nghĩa là Thánh Linh trong chế độ đạo mới.

Chính vì vậy mà chúng ta cần ơn thiêng của Chúa Giê-su. Chúng ta xin ơn này nhờ sự cầu bầu của Mẹ, Mẹ là Đấng thông ơn Thiên Chúa, chúng ta đã suy ngắm trong mấy bài đầu tháng này, Mẹ sẽ giúp ta được ơn như xưa ở Ca-na Mẹ đã cầu bầu cho đôi tân hôn thiếu rượu được Chúa ban ơn ngay khi giờ Người chưa đến. Ngày nay trong ánh sáng vinh quang linh thiêng của Mẹ, Mẹ biết rõ nỗi lòng của mỗi người chúng ta hơn xưa ở Ca-na, Mẹ biết tình trạng đời ta, chúng ta cần gì, Mẹ biết Mẹ sẽ giúp. Trong ánh vinh quang linh thiêng cao cả của Mẹ, Mẹ nhiều quyền năng hơn xưa ở Ca-na và Mẹ cầu bầu đắc thế hơn xưa, ắt chúng ta sẽ được ơn như ta xin.

Đằm đằm mưa móc trên Trời tưới liên. Mảnh ruộng lòng chúng ta được ơ mưa móc trên Trời tưới liên sẽ sinh hoa kết quả tốt lành đẹp lòng Mẹ, đáng dâng lên Mẹ lành. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi