Mẹ Maria

Xin ai ?

Ngày đăng:31-05-2017 |5:36 AM | 1018 Lượt xem

Năm sự vui thứ hai thì ngắm : Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve (Ê-li-sa-bét), ta hãy cho được lòng yêu người.

Xin ai ?

Chính ngắm thứ hai này là tinh thần của ngày lễ mà chúng ta mừng Đức Mẹ hôm nay, lễ Đức Mẹ đi viếng (hiểu là đi thăm viếng, thăm hỏi) bà I-sa-ve. Hôm nay cũng chính là ngày kết thúc tháng Dâng hoa kính Mẹ. Chuyện Đức Mẹ đi viếng bà chị họ I-sa-ve, thì hầu hết những người Công giáo Việt Nam đều biết gần như từng chi tiết mà Thánh Lu-ca thuật lại trong Tin Mừng.

Ngắm thì ai lần hạt Mân Côi cũng đều thuộc cả, nhưng ta có ngắm thật, nghĩa là có suy ngắm hay không, hay chỉ là đọc « Năm sự vui thứ hai thì ngắm : Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve (Ê-li-sa-bét), ta hãy cho được lòng yêu người », rồi đến kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, là xong. Vì thế, điều đáng chú ý ở ngắm này là vế thứ hai, lời xin : ta hãy xin cho được lòng yêu người. Xin cho được lòng yêu người, nhưng xin ai ? Có lẽ nhiều khi ta ngắm mà không để ý đến là xin ai, xin thế nào ?

Trong tháng Dâng Hoa ta đã tìm hiểu ý nghĩa của mỗi màu hoa, loài hoa mà ta dâng cho Mẹ. Ta cũng đã tìm hiểu thêm về vai trò của Mẹ trong chương trình Đức Chúa Trời. Mẹ có một vai trò đặc biệt không thể thay thế, vì thế quyền thế Mẹ trước mặt Chúa lớn hơn tất cả. Ở Ca-na, Mẹ đã làm cho giờ của Chúa chưa đến đã đến. Vì vậy, khi nói « ta hãy xin cho được lòng yêu người », thì hiểu là xin Đức Mẹ bầu cử, cầu bầu, chuyển cầu cùng Chúa cho ta được lòng yêu người như Mẹ, luôn luôn sẵn sàng đến với mọi người.

Ta biết rõ Đức Mẹ không có ơn để ban. Chúa Cha mới là nguồn mạch mọi ân sủng. Tất cả mọi ân sủng đến với ta là từ Chúa Cha, qua Chúa Giê-su, trong Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Giê-su cũng vẫn chuyển cầu cho ta trước Chúa Cha, Đức Mẹ cũng vậy, và lời chuyển cầu của Mẹ cùng/với con Mẹ cho ta trước Chúa Cha thì đắc lực vô cùng. Vì thế mà con cái không ngừng chạy đến cùng Mẹ.

Khi ta cầu khẩn cùng Mẹ, kể cả với tước hiệu Đức Mẹ Ban Ơn thì cần hiểu rằng lời cầu bầu của Mẹ Trước Tòa Chúa là ơn Mẹ ban cho ta, mọi ơn ta xin Chúa qua Mẹ, nên Mẹ Được ví như « Máng chuyển ơn xuống cho mọi người khắp mọi nơi », còn tất cả mọi ơn là từ Chúa Cha mà đến.

« Ta hãy xin cho được lòng yêu người » cũng có thể hiểu là khi suy ngắm về sự đi viếng của Mẹ, ta thấy cần noi gương, bắt chước Mẹ, sẵn sàng đến với mọi người, mà ta chưa làm được vì còn yếu đuối, ích kỷ… nên ta xin Chúa cho ta điều ấy, một lời xin trực tiếp, không qua trung gian của Mẹ. Nếu ta có làm như thế, Mẹ cũng đâu có trách ta, mà có lẽ Mẹ còn hài lòng vì Mẹ luôn muốn cho ta đến với Con Mẹ, đến với Chúa Cha. Mẹ không bao giờ tự coi mình là đích điểm mà mọi người phải tuốn đến và dừng lại. Qua Tin Mừng ta thấy Mẹ luôn biết vai trò của mình trong chương trình Thiên Chúa ra sao, nên hành động của Mẹ luôn theo chương trình ấy.

Mặt khác, ta cũng có thể tin tưởng phó thác lời xin « ta hãy xin cho được lòng yêu người » cho bà I-sa-ve. Qua việc thăm viếng của Mẹ, bà I-sa-ve cũng trở thành người được chúc phúc : « Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng » (c. 44-45), vì thế, cũng như các thánh khác, bà cũng chuyển cầu cho ta khá là đắc lực trước mặt Chúa.

Những người nhận được ơn phúc từ Thiên Chúa là những người sẽ chuyển cầu đắc lực trước mặt Chúa cho người khác, như bà I-sa-ve, như các Thánh, cách đặc biệt là Mẹ Ma-ri-a.

Cuối cùng, « ta hãy xin cho được lòng yêu người », cũng có thể vừa là một lời xin, một lời nhắn nhủ, nhắc nhở anh chị em mình cùng xin. « Ta hãy xin », nghĩa là anh, là chị, là tôi, mỗi người đều cần xin. « Ta hãy xin » cũng có nghĩa là tất cả chúng ta cùng xin. Ta xin Chúa cho ta, ta xin Chúa cho nhau, được noi gương Mẹ, trở nên những người con của Mẹ, biết yêu người như Mẹ.

Nguyện cầu : 

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi