Mẹ Maria

Vinh quang toàn diện của Mẹ Ma-ri-a

Ngày đăng:29-05-2017 |4:12 AM | 1346 Lượt xem

Ngày ba mươi

VINH QUANG TOÀN DIỆN CỦA MẸ MA-RI-A

Chúng ta đã nói rằng Đức Mẹ là thành phần của Giáo hội đã hoàn thành. Tuy nhiên, phải nói thêm toàn thể của Giáo hội chưa hoàn thành, nên nhiệm vụ của Đức Mẹ chưa xong. Việc của bản thân Đức Mẹ về phận mình thì xong, nhưng đối với Giáo hội thì chưa xong. Cũng như Chúa Giê-su vậy, việc ngự bên hữu Đức Chúa Cha của Chúa Giê-su là Thầy Cả đời đời cầu bầu cho chúng ta mãi cho đến ngày Người trở lại. Chúa Giê-su chưa yên tâm được khi con cái Người còn lao lung dưới thế, khi Giáo hội là thân thể Người còn đấu tranh xây dựng Nước Chúa. Niềm vui của Người chưa trọn, sứ mệnh Người về phần đối với chúng ta chưa xong và vì thế niềm vui của Người chưa toàn vẹn. Công việc chỉ hoàn toàn xong khi Người trở lại suy phục Đức Chúa Cha, và nộp vương quyền Người cùng với chúng ta và tạo vật được giải thoát trước mặt Đức Chúa Cha.

Đối với Đức Mẹ cũng vậy, việc về bản thân Mẹ thì xong, việc Mẹ về phần chúng ta thì chưa xong, Mẹ còn ở với Thiên Chúa để săn sóc, cầu bầu cho chúng ta, vinh quang Mẹ chưa toàn diện, vinh quang Mẹ chỉ toàn diện khi ngày sau hết chương trình Thiên Chúa được hoàn tất. Nói như thế là có ý không những bao gồm loài người trong việc cầu bầu của Đức Mẹ, mà thông qua loài người chúng ta bao gồm cả tạo vật nữa. Trong một trang quen thuộc của sách Khải Huyền, thánh Gio-an đã nói về Giáo hội, nghĩa là cũng nói về Đức Mẹ được vinh quang, có mặt trời, mặt trăng, các vì sao, nghĩa là toàn bộ tạo vật được trang sức. Vinh quang toàn diện của Đức Mẹ không những chỉ ở bản thân, còn ở hạnh phúc con cái Mẹ, còn ở tạo vật nữa. Thánh Gioan viết :

« Một điềm lớn xuất hiện trên trời, một người nữ mình vận mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

Tôi nghe trên trời có tiếng bảo, đây là thời chiến thắng, là sức mạnh, là Nước của Thiên Chúa và uy quyền của Đức Ki-tô ».

Vinh quang toàn diện của Đức Mẹ không những bao gồm con cái mà là toàn thể Giáo hội, mà còn bao gồm cả tạo vật đã được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết và được biến thành linh thiêng. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao là trang sức của Mẹ, tạo vật được liên kết vào vinh quang của Mẹ và tôn cao thêm vinh quang của Mẹ, và bấy giờ mới thật là thời chiến thắng hoàn toàn, là Nước của Thiên Chúa hoàn tất.

Trong một bài trước, chúng ta đã ca khen Mẹ là Mẹ muôn loài. Vậy ngày sau hết, muôn loài sẽ được nhập vào vinh quang của Mẹ, nhập vào để gia tăng vinh quang vĩnh viễn, Mẹ vẫn là Mẹ muôn loài, đời đời Mẹ là Nữ vương muôn loài : 

« Muôn loài cảm mến âu ca. »

Muôn loài không những là con người mà toàn thể tạo vật, mặt trời là áo Mẹ vận, mặt trăng là bệ chân Mẹ đứng, các vì sao là triều thiên cho Mẹ, có hình ảnh nào vĩ đại, có khung cảnh nào mênh mông như thế chăng? Vinh quang thay Mẹ Ma-ri-a, Mẹ chúng ta, Mẹ muôn loài.

Điều này tăng thêm yên ủi và nghị lực cho chúng ta trong khi sống trong trần gian này. Vật chất, tạo vật nơi chúng ta sinh sống lao động nhiều khi rất vất vả, ngày nay là khung cảnh cuộc sống chúng ta, mai này là vinh quang đời đời, là vinh quang của Mẹ, của Giáo Hội, vậy cũng sẽ là vinh quang của chúng ta. Nếu chúng ta làm trọn sứ mệnh của chúng ta thì mai ngày trong vinh quang chúng ta sẽ được cạnh Mẹ, chúng ta cũng sẽ được mặc áo mặt trời, cũng sẽ được mặt trăng làm nơi đặt chân đi lại, được vì sao làm hào quang sáng láng, tạo vật mà chúng ta góp phần giải thoát do lao động của chúng ta sẽ là trang sức đời đời chói lói của chúng ta.

Chúng ta làm chủ thiên nhiên, đời này chúng ta cũng sẽ được như Mẹ làm chủ thiên nhiên đời đời, vinh quang của chúng ta được gia tăng bởi thiên nhiên được giải thoát. Như vậy, cuộc sống đời này, đặc biệt cuộc sống lao động, góp phần giải thoát tạo vật đã bị tội lỗi con người ràng buộc, đặc biệt sứ mệnh làm chủ thiên nhiên và hoạt động trí óc, kĩ thuật, cuộc sống đời này sẽ được ghi vào đời sau, và là xây dựng vinh quang của con người trong Nước Chúa đời đời.

Đời lao động không những là bảo đảm hạnh phúc đời này, không những là giúp giải thoát tạo vật để nó được tham dự vinh quang đời đời, mà còn là tự trang sức cho mình một sự gia tăng vinh quang. Tạo vật là trang sức đời đời cho con người trong Nước Chúa.

Chúng ta dâng hoa lên Đức Mẹ, đây là một tượng trưng. Những đóa hoa của chúng ta là của đầu mùa tượng trưng cho sự tạo vật tôn vinh Đức Mẹ mai ngày trong vinh quang chói lòa, không chỉ có hoa mà cả muôn loài tôn vinh Đức Mẹ. Những đóa hoa lao động con người trồng lên, cũng như là hoa màu ruộng đất, chỉ là một phần nhỏ thay mặt báo trước sự suy tôn của muôn loài. Do lao động của chúng ta sẽ không phải chỉ là hoa, mà tất cả các tạo vật sẽ trở thành trang sức cho vinh quang Mẹ, cũng là trang sức vinh quang của chúng ta. Dâng hoa như vậy là báo trước và chuẩn bị vinh quang cuối cùng của muôn loài trong Nước Chúa. Chúng ta nên hiểu dâng hoa như vậy và sự dâng hoa sẽ nặng một ý nghĩa sâu sắc mênh mông. Dâng hoa như vậy cũng góp phần nhận thức về đời đời cũng như đời này đang theo chương trình Chúa. Chính vì vậy ta nên coi trọng việc dâng hoa và hiểu cho đúng, cho sâu, cho rộng ý nghĩa việc đạo đức rất được yêu mến này trong Giáo hội chúng ta. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi