Mẹ Maria

Về mười lăm ngắm khi lần hạt

Ngày đăng:23-05-2017 |3:59 AM | 1536 Lượt xem

Ngày hai mươi bốn

VỀ MƯỜI LĂM NGẮM KHI LẦN HẠT

Có một điều lạ không mấy người chú ý đến vấn đề, hỏi lý do là tại sao khi lần hạt lại ngắm mười năm sự về mầu nhiệm Chúa Giê-su là chính. Đã đành cũng có mấy sự ngắm về Đức Mẹ, rất hợp với việc lần hạt đọc kinh Kính Mừng, nhưng phải nói phần nhiều các sự ngắm là về Chúa Giê-su. Tại sao lại không tìm mười lăm sự ngắm về Đức Mẹ thì có khó gì, cũng như ta suy ngắm bảy sự thương khó Đức Bà chẳng hạn.

Trong loạt bài về tháng Mân Côi chúng ta đã tìm hiểu dài rộng điều này. Ở đây ta chúng ta sẽ chỉ nói mấy điều chính cùng nhau suy ngắm trong tháng dâng hoa. Chúng ta đã nói trong đạo ta mọi sự là dựa trên Chúa Giê-su hết thảy. Người là Al-pha và Ô--ga, nghĩa là đầu hết mọi sự và cuối hết mọi sự, mọi sự vì có giá trị chỉ là trong Người, nhờ Người và bởi Người. Chúng ta đã biết Đức Mẹ tuy về thời gian có trước Chúa Giê-su trong trật tự mới, nhưng về giá trị, vẫn không là khởi điểm, Chúa Giê-su mới là khởi điểm. Đức Mẹ là bình minh Chúa Giê-su là mặt trời vì có mặt trời sẽ mọc lên mới có bình minh. Mọi giá trị của Đức Mẹ là do Ngôi Hai mà ra, đời Mẹ, chức năng Mẹ gắn liền với Chúa Ngôi Hai nhập thể và chính sự ấy là hào quang đời Mẹ. Suốt đời Mẹ, Mẹ đã hòa mình với con mình, sự vui, sự buồn, sự mừng không lúc nào rời, và chính sự hòa một ấy là giá trị đời Mẹ. Tâm hồn Mẹ luôn ở gần con, ở với con, hợp nhất với con.

Gọi Mẹ là Đấng « Đồng Công cứu chuộc » cũng vì thế, đặc biệt trong những ngày đau thương nhất, Mẹ cũng đã cùng đau khổ với con, một lưỡi gươm đâm thâu qua trái tim. Vì vậy khi ngắm về Chúa Giê-su thì cũng có Mẹ, Mẹ luôn ở với con. Ngắm về Chúa Giê-su cũng gián tiếp hợp làm một với Mẹ mà ngắm về Chúa Giê-su, và cũng là ngắm về Mẹ nữa.

Ta lấy một thí dụ, ngắm thứ bốn năm sự Thương, Đức Chúa Giê-su vác Thánh giá, có Mẹ ở đấy, Mẹ ở trên đường Thánh giá đau khổ, như đang vác cùng con. Chúng ta hình dung Chúa Giê-su vác Thánh giá trên vai đang đi, đang bước từng bước đau khổ nặng nề đi rồi ngã, lại đi, lại ngã, có Mẹ Ma-ri-a ở đấy. Mỗi bước Chúa đi mẹ cũng đi, kìa Chúa ngã lòng Mẹ thắt lại, Chúa lại đứng dậy, Mẹ thêm nghị lực gượng dậy, lại đi. Mẹ luôn ở gần con, có khi cả thể xác, còn lòng thì bao giờ cũng làm một cùng con. Vì thế ngắm về Chúa Giê-su cũng là ngắm về Mẹ, vì giá trị thật của Mẹ là ở sự gắn bó ấy.

Ngắm thứ ba năm sự Mừng, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống ! Hỏi có gì liên quan đến Mẹ không? Có chứ, Mẹ ở đấy, lúc Thánh Linh xuống, Chúa Giê-su thì lên Trời rồi, Chúa giao đoàn môn đệ cho Mẹ, Chúa giao anh em Chúa cho Mẹ, Mẹ ở đấy săn sóc, an ủi, trợ lực, và Thánh Linh cũng xuống trên Mẹ, để Mẹ tham gia vào việc mở rộng Nước Chúa, Mẹ là Nữ vương các thánh Tông đồ, Mẹ không phải là lãnh đạo, phần này là sứ mệnh các Tông đồ, đặc biệt của Phê-rô.

Mẹ là tượng trưng cho Giáo hội đã hoàn thành, tuy by giờ còn như ở trong gương, trong mầu nhiệm và giá trị thực chất là sự kết hợp với Chúa Ki-tô, là sự thánh Thiện. Mẹ by giờ liền với Giáo hội sơ khai, sơ khai để săn sóc với lòng Mẹ yêu thương, Mẹ nguyện cầu cho Giáo hội và Giáo hội hoạt động mạnh mẽ lạ lùng thời sơ khai chắc cũng có phần của Đức Mẹ, vì lời cầu nguyện của Mẹ.

Như vậy khi lần hạt, dẫu suy ngắm về điều gì thuộc chương trình Thiên Chúa cũng là liên hệ đến Đức Mẹ. Chính vì Đức Mẹ luôn gắn bó với mầu nhiệm Chúa Giê-su, với chương trình Thiên Chúa mà Mẹ đã hoàn thành sứ mệnh mình, đã đạt tới đỉnh cao đời mình, trở thành phần Giáo hội hoàn tất, vì thế được vinh quang hồn xác lên Trời.

Lần hạt là suy ngắm về mầu nhiệm Chúa Giê-su, về chương trình Thiên Chúa là vì vậy. Mọi sự phải quy về Chúa Giê-su, và Chúa Giê-su phải quy về Đức Chúa Cha. Dẫu suy ngắm về Đức Mẹ cũng phải đưa lòng chúng ta về hướng ấy, đây là hướng độc nhất, duy nhất phải giữ luôn, không thể tách rời đức Mẹ ra khỏi Chúa Giê-su, ra khỏi chương trình Đức Chúa Trời.

Chính vì vậy ngày nay khi lần hạt, chúng ta phải mở lòng trí chúng ta bao gồm toàn bộ chương trình Thiên Chúa, toàn bộ mầu nhiệm Chúa Giê-su và suy ngắm vị trí, thân thế, phảm giá Đức Mẹ trong khung cảnh ấy, là một yếu tố bậc nhất trong hoàn cảnh ấy. Chúng ta cần liên hệ mầu nhiệm Đức Mẹ và mầu nhiệm Chúa Giê-su và chương trình Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy Đức Mẹ sống với Chúa, trong Chúa, cho Chúa thế nào và sẽ nhờ đấy Mẹ được vinh quang lớn lao thế nào.

Nhưng đồng thời chúng ta cũng liên hệ đến bản thân chúng ta, chúng ta suy ngắm về chương trình Thiên Chúa và mầu nhiệm Chúa Giê-su, về vị trí và công việc Đức Mẹ gắn liền vào đấy thế nào, rồi chúng ta lại suy ngắm về bản thân chúng ta, xét mình xem ta đã tham gia vào mầu nhiệm ấy thế nào, ta đã gắn liền với mầu nhiệm ấy bao nhiêu, ta đã lơ là thế nào. Ta cần phải làm gì cụ thể hàng ngày và làm như thế nào để chu toàn vị trí chúng ta, ta phải noi gương Đức Mẹ mà trở thành thừa tác viên mầu nhiệm Chúa.

Chúng ta hãy xin có tâm tình và hành động như Mẹ, khi vui, khi đau thương, khi mừng, nhờ thế chúng ta sẽ được ơn chết lành trong tay Mẹ và sẽ được thưởng trên Trời như Mẹ, giữa hào quang sáng rực mặt trời, mặt trăng và các vì sao chói lói.

Vậy ta hãy lần hạt và suy ngắm các mầu nhiệm cho sốt sắng, đây là nội dung tóm tắt rất khéo léo về đạo và rất sâu sắc có sức nuôi dưỡng đức tin, lòng trông cậy và tình yêu mến một cách lạ lùng. Amen.

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi