Mẹ Maria

Trươc ngày vào tháng dâng hoa kính Đức Mẹ

Ngày đăng:23-04-2017 |3:47 AM | 1296 Lượt xem

SUY NGẪM VÀ NGỢI KHEN ĐỨC MẸ

TRONG THÁNG DÂNG HOA

Trước ngày vào tháng dâng hoa

Thanh minh đã đến và tiết trời thanh minh trong sáng, ấm áp muôn hoa đua nở,và cùng với hoa nở, lại trở về với chúng ta tháng dâng hoa Đức Mẹ. Lòng chúng ta là con cái Mẹ xốn sang khi nghĩ đến tháng dâng hoa, đến những đóa hoa thơm chúng ta đem đến dâng lên Mẹ giữa lời kinh, câu ca ánh nến và tiếng chuông, và cùng với hoa thơm là lòng chúng ta hướng về Mẹ theo lời ca ngợi không khen, mong ước được Mẹ giúp nhận ơn Chúa biến đổi lòng chúng ta trở lên giống lòng Mẹ hơn luôn mãi.

"Tấm lòng xin với hoa dâng

Xin thương chịu lấy chúng con đừng từ"

Xin Mẹ hãy nhận lấy cùng với câu ca và hoa thơm 12 loại hoa quý, xin Mẹ cũng nhận lấy lòng chúng con và xin 12 nhân đức gương soi cũng soi thẳng vào đời chúng ta thêm giống Mẹ hơn.

Trong một phần đầu chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về thân thể Đức Mẹ, lý do khiến ta yêu quý và ngợi khen Mẹ, trong phần thứ 2 chúng ta sẽ suy ngẫm về các nhân đức của Mẹ, phần cuối cùng chúng ta sẽ xin được ơn theo bước Mẹ mãi mãi.

Phần một sẽ giúp chúng ta hiểu rõ đôi chút về vị trí chức năng và giá trị của Mẹ ta, cơ sở của lòng chúng ta lòng kính ngợi khen

Lm Laurensô Phạm Hân Quynh

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi