Mẹ Maria

Ngày mười bốn : Đức Mẹ như hoa sen tinh khiết

Ngày đăng:13-05-2017 |8:11 PM | 1044 Lượt xem

Ngày mười bốn

ĐỨC MẸ NHƯ HOA SEN TINH KHIẾT

Tội nguyên không nhiễm khác thường

Hoa sen trên nước chẳng vương mùi bùn.

Thiên Chúa đã muốn chọn Mẹ Ma-ri-a làm Mẹ Ngôi Hai Nhâp Thể, nên đã giữ Mẹ từ đầu không mắc tội nguyên tổ. Mẹ được đặc ân không vướng chút ảnh hưởng của tội. Chúa Ngôi Hai xuống là để làm lại chương trình Thiên Chúa, làm KHỞI ĐIỂM mới cho một cuộc SÁNG THẾ MỚI, ây dựng TRỜI MỚI ĐẤT MỚI VĨNH VIỄN, nơi ma quỷ không có phần gì, không có quyền gì, chỉ là ở trong ảnh hưởng của Thiên Chúa, là gia nghiệp của Thiên Chúa. Vì vậy Ngôi Hai cần phải sinh ra từ một gốc tinh tuyền, là chồi mới tinh từ gốc tinh khiết. Gốc ấy là Mẹ Ma-ri-a.

Từ xa xưa biết bao lần Thiên Chúa đã muốn làm lại kế hoạch của Người, đã khởi lên bao tiên tri, đã có nhiều giao ước và ơn phù trợ. Nhưng vì những người ấy vốn đã mắc ảnh hưởng tội nguyên tổ, mang trong mình mầm tội rồi nên không thành công. Cần làm lại kế hoạch cứu vãn bằng cách khởi đầu mới hoàn toàn. Vì thế Mẹ Ma-ri-a đã được giữ không vương tội nguyên tổ. Khởi đầu đã ngoài quyền ma quỷ, hoàn toàn dưới ảnh hưởng Chúa, là điều MỚI TINH như ngày dầu sáng thế, đây là sáng thế lại, sáng thế nữa, sáng thế lần thứ hai, nên từ nay sẽ thắng được ma quỷ, sẽ bền lâu vĩnh viễn, và các cửa hỏa ngục không làm gì nổi. Mẹ từ loài người sinh ra, loài người tội lỗi, nhưng được giữ khỏi mọi tội lỗi loài người. Từ vũng lầy nhân loại Mẹ mọc lên như đóa hoa tinh khiết vẹn tuyền, hoàn toàn trắng trong, mẹ như hoa sen trên nước, từ bùn lầy mọc lên nhưng không vương bùn lầm, tình tuyền, thơm ngát, xinh đẹp toàn vẹn.

Tội nguyên không nhiễm khác thường

Hoa sen trên nước chảng vương mùi bùn.

Mẹ là hoa sen của Chúa. Mẹ từ loài người sinh ra, nhưng Chúa đã chọn Mẹ sinh hạ Ngôi Hai Nhập Thể làm điểm đầu của nhân loại mới hoàn toàn trong Chúa, đạp dập đầu con rắn xưa. Mẹ từ bùn lầm mọc lên nhưng vì thế được giữ không vương bùn lầm, trắng trong tinh khiết. Đức Mẹ phải tuyền vẹn để đáng Chúa Ngôi Hai xuống làm người xây dựng Trời mới, Đất mới, vì thế Mẹ đã được lên mới, mới hoàn toàn, không vướng bùn lầm của trời cũ, đất cũ. Mẹ là hoa sen của Chúa, sống cuộc sống giữa nhân loại cũ bùn lầy.

Chúng con là bùn lầm, không những đời chúng con vương tội nguyên, vướng bao ảnh hưởng tội lỗi từ trước khi sinh, mà còn từ tấm bé, ngay trước khi biết nghĩ biết suy, trước khi chúng con biết làm sự tội, thì đã nhiễm biết bao ảnh hưởng tội rồi, lời nói xấu xa, gương việc xấu xa, biết bao thứ đã ập vào lòng chúng con từ tấm bé. Rồi chúng con lớn lên, chúng con đã lỗi phạm biết bao, từ bao năm nay. Chúng con là bùn lầm, chúng con cảm thấm rõ mức hôi hám bùn lầm của đời chúng con.

Lạy Mẹ là hoa sen của Chúa, hoa sen trên nước, hoa sen vươn lên khỏi bùn lầm, chúng con tung hô Mẹ tinh tuyền, chúng con ngợi khen Mẹ trong trắng vẹn toàn, nhưng chúng con cũng khát khao được thoát khỏi bùn lầm, theo chân Mẹ, mầm sen lòng chúng con không nở, không chồi lên, không vươn lên trên nước được, chúng con yếu đuối quá, lớp bùn nhầy dầy quá, nặng quá, đè nặng mầm sen không ngóc lên được, xin Mẹ hãy ra tay giúp đỡ.

Mẹ hãy giúp chúng con, gạt bớt bùn lầm đi, đánh tan bùn lầm đi, để mầm sen đâm lên, vươn lên ánh sang. Xin cho chúng con đừng vui vẻ đẫm mình trong bùn lầm tội lỗi nữa, mà biết ghê gớm nó. Ghê gớm bản thân vấy bùn lầm của mình, nhận ra là bùn lầm ghê tởm chứ không phải là thứ đẹp đẽ mát mẻ gì đâu. Xin cho chúng con thấy, nhận thấy, cảm thấy, nhận ra, nhìn ra cái xấu của bùn lầm và nỗ lực gạt phăng nó đi. Xin Mẹ cầu bầu giúp sức cho chúng con nhoi lên khỏi bùn lầm, lên trên nước, nở hoa trong ánh sáng và không khí trong lành.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, đóa hoa sen yêu dấu của Chúa, xin cho chúng con được thành hoa sen trong trắng ngát thơm như Mẹ. Chúng con đẵm trong bùn lầm, xin giúp chúng con gỡ khỏi bùn lầm, rũ bỏ hôi hám bùn lầm, để trở nên trong sạch, để mầm sen nở hoa sen thơm tho tươi sáng. Xin cho chúng con thành tòa sen xứng đáng nơi Chúa ngự, tòa sen tỏa nhân đức, việc lành, như thánh Phao-lô nói : tỏa hương thơm Chúa Ki-tô. Xin cho tất cả chúng thành một làng sen mênh mông, sen vĩnh cửu, một đất sen, trời sen bát ngát hương thơm, Trời mới Đất mới của Chúa muôn đời. Amen.

Lau-ren-sô Phạm Hân Quynh

PS : Hình minh họa sưu tầm trên net theo đường link

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi