Mẹ Maria

Ngày mùng một : Vị trí Đức Ma-ri-a trong chương trình Đức Chúa Trời

Ngày đăng:25-04-2017 |3:10 AM | 1557 Lượt xem

Ngày mùng một

VỊ TRÍ ĐỨC MARIA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI

Khi dựng nên vạn sự, Đức Chúa Giời có một chương trình. Vạn sự được dựng nên cho con người. Con người đã được dựng nên để trở thành một đoàn thể anh em và được dựng nên vì vinh quang Đức Chúa Trời, được mời gọi đến và sống trong tình yêu Chúa.

Giá trị và sứ mệnh con người gồm ba điều sau đây :

   - Một là làm chủ thiên nhiên;

   - Hai là thương yêu nhau;

   - Ba là tin yêu Đức Chúa Trời.

Nhưng con người đã phạm tội, phá vỡ chương trình Chúa. Nên con người đã mất tình yêu Chúa, tâm và trí tối tăm đi, và trở thành mê tín dị đoan, thờ đủ thứ tạo vật và hư vô. Con người đã chia rẽ lẫn nhau và lâm vào cảnh thù hằn, đàn áp, bất công, gian dối lừa lọc nhau. Con người cũng đã mất quyền thống trị thiên nhiên. Phản loạn, gai góc bệnh tật, đói khát, xấu xa đã đến với con người.

Nhiều lần Chúa đã thương tìm cách soi sáng, giúp đỡ con người, sửa lại chương trình của Chúa nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng Thiên Chúa đã phải sai Con Một của Ngài xuống trần làm cho xong việc. Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người để làm lại chương trình Chúa Cha, đó chính là Chúa Giê-su.

Vấn đề là thế này : Ngôi Hai xuống thế làm người như thế nào? Thánh Phao-lô đã nói Người đã trở thành người y như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Đấy là kiểu Người muốn, để gần gũi ta, để ta có thể hiểu được Người, yêu Người và noi gương Người.

Chính vì thế mà Thiên Chúa đã chọn trinh nữ Ma-ri-a để làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúng ta thấy ở đây vị trí của Đức Mẹ quan trọng thế nào trong chương trình Đức Chúa Trời, Đức Maria là Đấng sinh ra cho đời Chúa Giê-su. Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, đến làm lại chương trình Đức Chúa Trời. Vĩ đại thay Mẹ Ma-ri-a của chúng ta, làm mẹ một người con giỏi giang đã là đáng quý, làm mẹ một anh hùng là rất vinh dự, làm mẹ một vị thánh thiện là hiển vinh, phương chi đây là Mẹ Chúa Cứu Thế. Làm mẹ một người có ích cho xã hội đã đáng tôn trọng, làm mẹ một vĩ nhân cứu nước thật vinh dự, làm mẹ của một ân nhân loài người thí dụ một bác sĩ lớn, một nghệ sĩ lớn, một chính trị gia lớn đã là hiển vinh, phương chi làm mẹ Một Đấng đến lập lại chương trình Đức Chúa Trời đến muôn đời.

Tuy nhiên phải nói thật rõ ràng rằng Đức Ma-ri-a không phải là khởi đầu tạo vật mới, khởi đầu tạo vật mới là Chúa Giê-su, và Đức Ma-ri-a là được tham gia vào tạo vật mới nhờ Chúa Giê-su con Mẹ. Đức Ma-ri-a không phải là khởi điểm mới của tạo vật mới, khởi điểm mới là Chúa Giê-su. Với Chúa Giê-su bắt đầu một thời mới, là khởi điểm của tạo vật mới, của Trời Mới Đất Mới.

Nhưng Mẹ Ma-ri-a báo trước khởi điểm mới, Mẹ như rạng đông báo trước ngày mới sắp đến, Mẹ như sao mai sáng báo trước mặt trời sắp mọc. Ta vẫn đọc "Đức Bà như sao mai sáng vậy" là như thế. Mẹ báo trước Chúa Giê-su, hơn thế Mẹ mang Chúa Giê-su đến cho đời, vị trí của Mẹ chúng ta có tầm thước lớn lao và quan trọng như thế đấy.

Chúng ta hãy cất cao tiếng tung hô Mẹ chúng ta. Mẹ giữ một vị trí then chốt trong chương trình cứu vãn, tung hô Mẹ là rạng đông êm dịu báo ngày mới, là sao mai sáng báo mặt trời cứu vãn, là đấng đem Chúa Cứu Thế đến cho đời.

Chúng ta cũng cần xin Đức Mẹ cho chúng ta, để chúng ta nhận biết vị trí chúng ta trong chương trình Đức Chúa Trời, mà chu toàn sứ mệnh ta cho nên. Chúa đặt tôi làm việc gì cho Chúa trong kế hoạch cứu vãn của Ngài? Chúa muốn tôi phải làm gì ở vị trí tôi? Vị trí tôi là gì? Tôi có sứ mệnh làm gì? Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ cầu bầu để chúng ta hiểu và thực hành cho nên.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi