Mẹ Maria

Ngày mùng hai : Đức Mẹ là mẹ Ngôi Hai nhập thể

Ngày đăng:01-05-2017 |4:08 PM | 854 Lượt xem

Ngày mồng hai

ĐỨC MARIA LÀ MẸ CHÚA NGÔI HAI NHẬP THỂ

            Đức Maria là tinh hoa của đạo cũ, là điểm đạo cũ vươn lên tới Đạo Phúc Âm, hàng mấy ngàn năm chuẩn bị, đời sống thánh thiện và sự phong phú của đức tin đã đạt tới điểm cao nhất nơi trinh nữ Maria. Từ trước khi được chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế, Maria đã là đỉnh cao nhất của đạo cũ, trước khi mang thai Chúa Ngôi Hai nhập thể. Maria đã mang Chúa mình trong lòng, trong tình yêu và đức tin nhiệt thành nhất, và chính vì Đức Maria vốn hằng mang Chúa trong mình nên xứng đáng được chọn mang thai Đấng Cứu Thế.

          Vị trí của Đức Maria chính là để mang thai, sinh nở và nuôi nấng Chúa Ngôi Hai Nhập Thể. Đức Maria là phương thế để Ngôi Hai làm Người. Ta cần liên hệ đến Chúa Giêsu mới hiểu rõ được Đức Mẹ, Thiên Chúa Cha đã muốn sai Con Mình xuống thế làm Người, làm Người như chúng ta mọi đàng, ngoài trừ tội lỗi, nên đã chọn Đức Maria làm Mẹ Đấng Cứu Thế, sứ mệnh, vị trí của Mẹ Maria căn bản để nối Chúa Cứu Thế vào với dòng dõi loài người chúng ta, nhờ Đức Maria nên Chúa Cứu Thế mới thật là người như chúng ta. Chúa Giêsu đã không muốn đột nhiên như một thiên thạch từ trên trời rơi xuống làm người lớn ngay, như thế sẽ là khách lạ đối với chúng ta. Chúa Cứu Thế đã muốn thành anh cả chúng ta, thuộc về nòi giống loài người y như chúng ta để cứu chúng ta, chính vì vậy mà Đức Maria đã được chọn để mang thai, sinh nở và nuôi nấng Chúa Cứu Thế. Nghĩ kỹ về điểm này, ta sẽ thấy rất cảm động và an ủi, mầu nhiệm Nhập Thể, sự lựa chọn Đức Maria nói lên một kiểu Chúa Giêsu thương ta rất sâu sắc và chân thành. Vì chính như thế mà Đức Maria đã là Mẹ Đấng Cứu Thế và là Mẹ Chúa Trời.

              Chúng ta đã xem vì Đức Maria sống rất thánh thiện và đáng được chọn. Thiên xứ Gabien đã chào mẹ là ĐẦY ƠN PHÚC. Đầy ơn phúc là thánh thiện nhường nào, thiên xứ cũng nói: Đức Chúa giời ở cùng bà, trước khi Chúa Nhập Thể ở cùng Mẹ thì Thiên Chúa đã ở cùng Mẹ trong đức tin. Mẹ Maria là đồng trinh. Hồn xác thuộc về Chúa. Chúa ở cùng Mẹ, đồng trinh do ý muốn và đã khấn hứa, thế nhưng nay Mẹ được chọn để mang thai Con Một Chúa Cha, việc ngày này Mẹ lên cao hơn nữa, Con Mẹ trong Mẹ, không thể không biến đổi Mẹ, nâng cao Mẹ thêm thánh thiện muôn ngàn lần. Từ Đầy ơn Phúc Mẹ thành đầy Thiên Chúa từ sự Mẹ ở với Chúa nay trở thành Mẹ của Thiên Chúa Mẹ nhận được thêm một tính chất mới vô cùng cao sang, biến đổi Mẹ từ đáy tâm hồn, Mẹ được biến đổi thực sự,biến đổi dần dần, Mẹ phải có thời gian mới nhận thức được hết ý nghĩa của chức năng mới này là Mẹ Thiên Chúa, nhưng đã có biến đổi ngay từ đầu ngày thiên xứ truyền tin.

            Mẹ được biến đổi trở thành giống như Chúa Cha, cũng như Chúa Cha, có quyền gọi đấng Cứu Thế là con mình. Đấng cho đến nay chỉ là Con có một mình Chúa Cha, tính chất cuối cùng biến đổi tâm hồn và đời sống con Người của Mẹ, từ nay Mẹ có thể nói về Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa tôi là Con tôi. Ta thử xét điều ấy phải nâng Mẹ lên đến thế nào, để xứng đáng với vị trí mới của Mẹ. Một người mẹ khi sinh con là người thì phải có tâm tình nhân đạo của người mẹ con người, không thế thì là quái vật chứ không phải là mẹ. Một người Mẹ Thiên Chúa phải có tâm hồn ngang mức Con Mình là Thiên Chúa, không thế cũng không xứng hợp. Khi chúng ta chịu phép rửa tội, thành con cái Thiên Chúa, thì thánh Phao lô gọi là một tạo vật mới, có sự sáng tạo mới. Đây cũng vậy, khi Đức Maria được làm Mẹ Chúa Trời, cũng có như một sáng tạo mới trong lòng Mẹ, nâng cao Mẹ lên ngàn lần hơn sự thánh thiện của Mẹ vốn có từ trước.

             Mẹ được biến đổi vì Mẹ được Thánh Linh đến ở trong Mẹ. Thánh Linh biến đổi Mẹ về thể xác cũng như tâm hồn, không có ai được gắn bó với Thánh Linh như Mẹ, nhưng quan trọng nhất Mẹ được biến đổi là vì Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Mẹ và trở thành Con Mẹ, Mẹ đã được nâng lên cao hơn hết mọi tạo vật.

                Đức Mẹ là Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể, không những là một chức cao sang, nhưng ta cần chú ý đến bản chất đời sống Mẹ rất sáng đẹp. Không phải là vấn đề chức tước như thế ở ngoài chụp vào không phải là cái gì từ ngoài úp lên Mẹ, không như một nhãn hiệu dán vào con người, nhưng là thực chất của bản thân, là giá trị của bản thân, cuộc sống của Mẹ là phẩm chất nội tâm và hành động của Mẹ. Đây một là cái gì thuộc phạm vi tồn tại, chất lượng của tồn tại, sống động từ bên trong cuộc đời, chính vì thế mà chúng ta ngợi khen Mẹ, chúng ta tung hô Mẹ, bị chiếm đoạt bởi vẻ đẹp tuyệt vời của đời Mẹ, và miệng chúng ta  bật lên tiếng ca khen vinh danh Mẹ Maria, Mẹ thánh, mẹ tình yêu và đức tin sâu sắc. Mẹ hình ảnh Thiên Chúa Cha tuyệt vời nhất. Cộng tác viên của Thánh Linh trung thành nhất, Mẹ Ngôi Hai thân thiết nhất, Mẹ tạo vật được nâng lên cao trên hết mọi tạo vật, đời đời. Amen

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi