Mẹ Maria

Đức Mẹ là triều thiên nhân đức

Ngày đăng:19-05-2017 |3:54 AM | 1844 Lượt xem

Ngày hai mươi

ĐỨC MẸ LÀ TRIỀU THIÊN NHÂN ĐỨC

 

By hoa mượn chỉ nghĩa màu

Hình dung ơn phúc kính tôn ngợi mừng.

Hợp cùng năm sắc điều dâng

Dường mười hơn ngọc kết tầng triều thiên.

Trên những bức tượng Đức Mẹ Mân Côi chúng ta thường thấy có một triều thiên, nhiều người cho rằng đấy là triều thiên Đức Mẹ là Nữ Vương. Là nữ vương thì phải đội triều thiên, điều này cũng đúng vì trong chế độ phong kiến để tôn sùng Đức Mẹ quyền chức cao sang trước mặt Chúa Trời. Người ta cũng có ý để Đức Mẹ đội triều thiên để nói lên vị trí cao trọng của Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, nhưng ý của Giáo Hội thì không phải chỉ có thế. Giáo Hội không chú ý đến cái chức năng bên ngoài, mà chú ý đến bản chất của Mẹ, đến sự tồn tại bản thân Đức Mẹ. Triều thiên của Mẹ không phải là một thứ trang sức bề ngoài đặt thêm vào bản thân của Mẹ, mà là nội dung đời sống Mẹ.

Một bà hoàng hậu, xác hèn nhát, dốt lát, trụy lạc, vẫn có thể đội mũ triều thiên và đội triều thiên chỉ vì đã làm vợ vua. Cái chức năng ấy ở ngoài choàng vào bản thân kém cỏi xấu xa của bà ta, cái chức năng hoàng hậu ấy là thêm vào, là chụp thêm vào con người tồi tệ của bà ta. Triều thiên của Đức Mẹ không phải như vậy. Chúng ta đội lên đầu Đức Mẹ một triều thiên là có ý tượng trưng, triều thiên của Đức Mẹ ở ngay chính bản thân Mẹ, triều thiên của Mẹ là chính đời sống đẹp và thánh của Mẹ, là những nhân đức. Mẹ đã thực hành mười hai nhân đức gương soi, đáng là triều thiên thiêng liêng tô vẻ đẹp đời Mẹ, mười hai hoa dâng lên ca tụng Mẹ, ca tụng mười hai nhân đức chính của Mẹ, như mười hai viên ngọc kết thành vành triều thiên chói sáng quanh đầu Mẹ. Đấy không phải là triều thiên phong kiến, đây không phải là triều thiên chúng ta đặt cho Mẹ, đây là triều thiên nhân đức tỏa ra từ chính đời sống Mẹ, triều thiên mười hai viên ngọc sáng chói, mười hai nhân đức gương soi, mười ai đóa hoa xinh đẹp thơm tho nhất.

Vì vậy khi tung hô Mẹ mang triều thiên huy hoàng, chúng ta đừng nghĩ đến trật tự phong kiến của các bà hoàng hậu trong cung vua, chúng ta đừng nhớ đến các triều thiên vàng bạc đặt lên đầu hoàng hậu phong kiến, chúng ta đừng liên tưởng đến cái uy nghi quyền thế bề ngoài, chúng ta cần nghĩ đến đời sống thánh thiện của Mẹ, đến bản thân đời Mẹ sáng láng, những việc Mẹ đã làm trong ấy thể hiện chất lượng đời sống, phẩm giá của Mẹ. Trọng lượng tinh khiết của tâm hồn chúng ta cần liên tưởng đến sự tồn tại của Mẹ, tình trạng cuộc đời, nhân đức đã thực hành, chiều sâu rộng của ý nghĩa việc làm cũng như những đau khổ của Mẹ đã chịu. Chúng ta đừng để triều thiên Mẹ liên quan với các triều thiên với các triều đình loài người. Chúng ta hãy nghĩ đến những viên ngọc thiêng liêng sáng chói là các nhân đức Mẹ, triều thiên nhìn mắt thường không thấy, chỉ mắt đức tin mới thấy rõ sáng rực chung quanh Mẹ. Đây là triều thiên sống, triều thiên viên ngọc sống, triều thiên tỏa ra từ cuộc sống, không phải là triều thiên danh vọng bề ngoài.

Chúng ta có thể hiểu đôi chút khi chúng ta nghĩ đến bản thân chúng ta, chung quanh chúng ta có nhiều người tốt lành, cách ăn, nết ở, lời nói hành động thánh thiện, sáng trong, đầy tình nghĩa và giúp ích đắc lực. Nói tóm bản chất đời họ tốt, tồn tại của họ nặng ý nghĩa và tình thương, đi đến đâu những ai biết họ cũng tôn trọng, họ tỏa ra một hào quang sáng tươi từ đời họ xuất phát ra. Hào quang ấy chính là phẩm giá đời họ, như cây đèn cháy thì tỏa sáng, như lá thì xanh, như suối thì reo, chim ca hát. Đấy là hào quang tự thân không phải là vẽ thêm vào, choàng thêm vào, không phải từ ngoài gắn thêm cho. Đây là giá trị của cuộc sống bản thân tự nó sản sinh ra, chúng ta tôn trọng quý mến và chính đấy là triều thiên đời họ. Họ sống tốt và sự tốt lành của họ là triều thiên đời họ và chúng ta yêu mến kính trọng. Đời họ đẹp như hoa, như ngọc, và hương của hoa đời họ, ánh ngọc của đời họ, là triều thiên tự thân của họ.

Mẹ Ma-ri-a có đời sống cao đẹp vẹn toàn, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đời Mẹ là triều thiên đẹp nhất, quý nhất, cao trọng nhất. Mười hai nhân đức gương soi, dường mười hai ngọc kết tầng triều thiên.

Lạy Mẹ Ma-ri-a chúng con tung hô vẻ đep, vẻ thánh đời Mẹ, chúng con kết triều thiên để tượng trưng triều thiên của bản thân đời Mẹ, chúng con muốn dâng lên lời ca và lòng sùng mến để ca khen chất lượng đời Mẹ vẹn toàn cao đẹp. 

Phần chúng con, đời chúng con kém cỏi tội lỗi, không phải mười hai nhân đức gương soi mà thường là nết xấu làm người ta quay mặt đi, là muôn vàn tội lỗi làm ô uế đời sống chúng con. Chúa đã muốn gọi đến tham dự đời sống thánh thiện của Ngài, chúng con phải nhìn lên Mẹ mà noi gương bắt chước. Chúng con cùng với lời ca mong muốn được rũ bỏ tội lỗi, tập tành nhân đức để dần dần đời chúng con đẹp ra, để bản thân đời chúng con trở thành hoa tốt lành, để tính nết chúng con biến thành nhân đức, để nhân đức hình thành dần trong đời chúng con, thể hiện ra cách ăn nết ở, lời nói việc làm, những nhân đức sáng đẹp như những viên ngọc quý có khả năng kết thành triều thiên cho chúng con dần dần.

Xin Mẹ hãy nuôi dưỡng trong chúng con lòng khát khao sống thánh thiện nhân đức, xin Mẹ cầu bầu giúp chúng con có nghị lực tập tành nhân đức, xin giúp chúng mài dũa đời chúng con thêm nhân đức cho những nhân đức ấy ngày càng vững chắc xinh đẹp, dường hoa thơm ngọc quý kết thành triều thiên thiêng liêng soi gương Mẹ liên. Amen!

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi