Mẹ Maria

Đức Mẹ là hoa Lê đầy ơn phúc

Ngày đăng:14-05-2017 |4:34 AM | 1318 Lượt xem

Ngày mười lăm

ĐỨC MẸ LÀ HOA LÊ ĐẦY ƠN PHÚC

Lòng đầy thánh sủng giáng lâm

Hoa Lê tuyết đượm màu thơm khác vời.

Thiên sứ Ga-bri-en khi đến truyền tin cho Trinh nữ Ma-ri-a đã chào người bằng câu đầy ơn phúc. Thật vậy ngày từ trước khi làm Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể. Đức Ma-ri-a đã đầy ơn phúc. Đức Ma-ri-a đã được vô nhiễm tội truyền, trinh bạch vẹn toàn. Đức Ma-ri-a lại yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết thân xác mình và giữ mình đồng trinh. Thiên sứ Ga-bri-en đã nói lên một điều rất cao trọng của Đức Ma-ri-a ngay trước ngày làm Mẹ Chúa Giê-su, đến khi nhận làm Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể thì phúc còn trong biết thế nào.

Đức Ma-ri-a trở thành giống như Chúa Cha, được gọi Chúa Ngôi Hai Là Con thật của mình. Mẹ được trở thành cộng tác viên với Chúa Thánh Thần trong việc mang thai Chúa Con. Mẹ sinh hạ ra Chúa Cứu Thế là Chúa Trời thật. Phúc nào trọng hơn phúc của Mẹ nữa. Đức Mẹ như được rất tràn đầy phúc thiêng, bản thân Mẹ được biển đổi nhờ những sự cao cả mới xảy ra cho Mẹ. Chính Thiên Chúa xuống làm Người trong lòng Mẹ biến đổi Mẹ và trang điểm cho Mẹ muôn ngàn ơn phúc khôn kể xiết, Mẹ được nâng lên cao bao nhiêu. Bà Ê-li-sa-bét sẽ chào Mẹ và nói rằng : "Thật phúc cho Chị". Chính Mẹ cũng xác nhận điều ấy. Câu ca của Mẹ như lời tiên tri ngày nay thực hiện rành rành :

Từ nay hết mọi thế hệ sẽ gọi tôi là có phúc vô biên,

Cha uy linh đã thực hiện trong tôi những sự việc trọng đại.

Thật vậy, muôn muôn đời từ hơn 2000 năm nay và cho đến tận thế sẽ hằng ngày trên khắp thế giới lập lại câu của Ga-bri-en xưa mà tung hô Mẹ là đầy ơn phúc, vì Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ, và vì Chúa Giê-su con lòng Mẹ gồm phúc lạ. Có ai ngoài Thiên Chúa ra được ca tụng nhường ấy, từng ấy lần, bởi từng ấy miệng lưỡi con người, và không những miệng lưỡi mà với cả tâm hồn tâm trí, biết bao tha thiết trìu mến.

Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ biết bao ơn phúc không ai sánh bằng. Mẹ như hoa lê đượm màu tuyết sa, hoa lê trắng xóa thơm tho đẹp đẽ tuyệt vời. Mẹ được ơn thiêng thăm viếng như cây lê nhờ tuyết xuống nẩy hoa trắng muốt và đầy hương. Mỗi khi xuân đến, tuyết đông xuống phủ khắp trời bắt đầu tan đi, thấm xuống đất nuôi dưỡng cây lê. Mỗi khi xuân đến, trời chuyển ấm áp, được nhờ chất ẩm tuyết tan, các cây lê đâm hoa rực rỡ, chỉ có hoa, toàn là hoa trên cành, sáng trưng cả một vùng, hương hoa bay thơm nực cả vùng. Mẹ như hoa lê mùa xuân Nước Chúa, ơn thánh Chúa xuống nơi Mẹ như tuyết xuống cây lê, hoa nở rộ, trắng cả một trời hoa, thơm cả đất trời Nước Chúa. Mẹ là hoa lê tô điểm cho Trời mới Đất mới, thấm khắp nơi, trong muôn người muôn vật. Chúng con suy ngắm về Mẹ, mừng vui vì bao vẻ đẹp, vẻ thánh nơi Mẹ, và thành tâm dâng lên Mẹ hoa lê đầy ơn phúc. Hoa lê của mùa xuân thiêng liêng, hoa lê đượm muôn ngàn ơn thánh, hoa lê thơm tho biết bao nhân đức. Mẹ Là hoa lê yêu dấu của Chúa, hoa lê yêu mến của loài người chúng con.

Chúng con thì không được đầy ơn phúc, chúng con không biết giữ ơn phúc để được đầy. Chúng con tội lỗi làm phí phạm ơn Thiên Chúa vốn thương ban cho chúng con, ơn Chúa đến rồi ơn Chúa đi. Chúng con không biết đón nhận, không biết giữ gìn, không thấm đượm ơn sâu vì thế không đâm nụ, đâm hoa. Cành lê của chúng con vẫn khô khẳng trơ trụi, cây lê đời chúng con vẫn giơ lên trời cao nhưng cành trơ không mầm sống, như gỗ chết, như củi mục. Rễ lê đời con không biết đón nhận tuyết phủ, không biết hút chất ẩm tuyết tan, không có sinh lực bật chồi bật hoa, Chúa đã xuống bao nhiêu là ơn, từ ngày chúng con ra đời qua biết bao câu kinh, biết bao bí tích, biết bao lễ lạy.

Bao nhiêu người đã cầu cho chúng con, bao lần ơn trên phù hộ giáng xuống cho chúng con, thế nhưng chúng con đã không biết đón nhận, không biết tích lại cho đầy, không thể thấm vào nội tâm, không hút lấy để thành nhựa sống, vì thế không nẩy nụ nẩy hoa được. Đời chúng con không hương thơm nhân đức, vì chúng con không biết đón nhận ơn thiêng, để thi hành nhân đức thực hành. Chúng con có ơn xuống cũng như không, là con Chúa cũng như không, không có gì khác là không đối với ơn, tệ hơn thế, phần nhiều trống rỗng và cằn cỗi.

Lạy Mẹ là hoa lê đầy ơn phúc, xin hãy cầu bầu cho chúng con biết nhận ra ơn Chúa, biết đón nhận vào đời chúng con. Xin ơn thánh sủng Chúa giáng xuống và thấm vào đời chúng con như tuyết đượm. Xin đừng để chúng con bỏ rơi phí ơn Chúa hằng xuống trên chúng con. Xin ơn Chúa nhập vào chúng con và biến đời chúng con, nuôi dưỡng cây đời chúng con, làm cho lòng chúng con như mảnh đất phì nhiêu được tưới ơn thiêng vào. Xin cho cây đời chúng con nở rộ hoa lê hương thơm khác đẹp lòng Chúa, đẹp trước Nhà Chúa và trước mặt người đời. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi