Mẹ Maria

Đức Mẹ là hoa Lan tỏa muôn ơn lành

Ngày đăng:18-05-2017 |2:58 PM | 1616 Lượt xem

Ngày mười chín

ĐỨC MẸ LÀ HOA LAN TỎA MUÔN ƠN LÀNH 

Các ơn Chúa phó trong tay

Hoa Lan vương giả hương bay ngọt ngào.

Chúng ta đã cùng nhau suy ngắm về nhiều nhân đức của Đức Mẹ, và chúng ta thiết tha yêu mến Mẹ cực sang về sự thánh thiện tuyệt vời, vẻ đẹp thần thiêng của Mẹ. Chúng ta đã thấy quyền năng của Me cạnh con Mẹ là Chúa Giê-su, uy thế của Mẹ nơi Chúa Cha, nhất là sự mật thiết của Mẹ với Thánh Linh. Biết bao lời ca từ 2000 năm nay, biết bao lời ca khen từ triệu triệu con cái hằng tung lên để cao rao chức năng và thân thế khôn sánh của Mẹ. Tuy nhiên Mẹ sang, Mẹ đẹp, Mẹ thánh không phải để riêng cho Mẹ, Mẹ còn là Mẹ nhân lành thương chúng ta, và mong giúp đỡ chúng ta. Ánh sáng huy hoàng của Mẹ đã tỏa trên tất cả các con cái Mẹ, nhất là phái nữ đã được nâng cao lên trong đoàn thể con cái Chúa, Mẹ còn là Mẹ lành, chức năng của Mẹ là để cứu giúp chúng ta.

Xưa ở Ca-na Mẹ đã cầu bầu cho một đôi tân hôn bối rối vì thiếu rượu. Tim Mẹ rất nhạy cảm, Mẹ đã thắng, đã biết sự bối rối của con cái Mẹ, tim một người Mẹ rất tinh, rất tế nhị, thấy rất nhanh những sự ấy, và ở Ca-na, Mẹ đã cầu bầu cho đôi tân hôn cạnh Con Mẹ, và Mẹ đã làm cho giờ chưa đến đã đến. Lời xin của Mẹ mới nhẹ nhàng làm sao, thế mà đã có đủ thế lực làm cho thời gian tiến gấp, giờ làm phép lạ phải đến.

Ngày nay trong vinh quang linh thiêng trên Trời, Mẹ còn thấy gấp biết bao, Mẹ thấy mọi con cái, Mẹ thấy rõ cái lo, cái buồn, cái ước mong, cái cần thiết của con cái. Mẹ đã thành linh thiêng, sự hiểu biết của Mẹ tăng lên biết chừng nào, nhạy cảm hơn lên biết chừng nào, xót thương mênh mộng biết chừng nào, sẽ gấp bao lần ở Ca-na xưa, và quyền năng của Mẹ nơi Chúa cũng tăng lên đến chừng nào, lời cầu bầu của mẹ có thế lực gấp bội lần ở Ca-na, và đây chính là cơ sở giáo lý của sự cầu bầu của Đức Mẹ và sự chúng ta cần cầu khẩn Mẹ.

Xin nói lai, bây giờ nơi Thiên Chúa, trong vinh quang linh thiêng, Mẹ BIẾT GẤP BỘI, và có QUYỀN NĂNG GẤP BỘI ở Ca-na, Mẹ cứu giúp ta nếu ta thành tâm cầu khẩn Mẹ cầu bầu.

Mẹ như hoa Lan, hoa Lan là bà chúa các loài hoa, Mẹ là Nữ Vương các thánh, hoa Lan là hoa đẹp nhất, quý nhất, hương thơm ngọt ngào và tinh tế nhất trong các loài hoa. Những ai đã đi trong rừng thời hoa Lan nở, hương Lan thơm ngát một vùng, hàng trăm thứ hoa quý tỏa hương bay trong gió rừng làm mát rượị lòng người. Hương Lan bay khắp nơi, một thứ hương thơm dịu thanh thoát như nâng con người lên, con người thêm tỉnh, thêm thỏa, thêm vui.

Đức Mẹ là hoa Lan thiêng, đầy ơn Thiên Chúa. Đức Mẹ thông ơn Chúa đã tỏa ơn Chúa cho chúng ta, như hương vương giả của những bông Lan quý giá. Xưa ở Ca-na Mẹ Ma-ri-a đã cầu bầu và Chúa đã ban ơn cho đôi tân hôn thiếu rượu, ngày nay Mẹ cầu bầu Chúa thông ơn cho tất cả chúng ta cầu khấn Mẹ. Ôi, biết bao nhiêu ơn đã nhờ tay Mẹ mà đến với chúng ta. Mẹ là hoa Lan thánh, hương lan thánh là các ơn thiêng, Mẹ cầu bầu Chúa ban cho chúng ta. 

Chúng con tung hô Mẹ là hoa Lan vương giả, Nữ Chúa muôn loài hoa, và Mẹ là Nữ vương các thánh. Chúng con khát khao được Mẹ cu bầu để ơn thiêng Thiên Chúa từ Mẹ cầu bầu đến với chúng con, để trở lên như thánh Phao-lô nói, là hương thơm của Chúa Ki-tô. Về phương diện này, chúng con biết bao kém cỏi. Có những người tốt lành đi đến đâu cũng như mang hương thơm của Chúa Ki-tô đến. Người ta đang nói chuyện xấu xa, người ấy đến, mọi người ngượng cảm thấy cái xấu xa của mình và chuyển sang điều tốt lành; người ta đang chia rẽ nhau, người ấy đến, có sự hòa hợp thân mật hơn. Người ấy đến đâu mang ánh sáng, vui tươi, trong sạch, hòa hợp, chăm chỉ làm ăn tương trợ nhau. Nhưng đa số chúng con thường kém cỏi, con người chúng con đi đến đâu thì như đem bầu không khí ô uế đi theo, trông thấy chúng con là người ta bắt đầu nói chuyện nhơ bẩn.Chúng con mang chuyện nhơ bẩn đến, chúng con mang ươn lười, làm biếng, làm quấy quá đến.Chúng con không là hoa Lan hương bay ngạt ngào, chúng con là một thứ hoa tối, mang mùi xú uế. Ôi ! lắm lúc chúng con biết bao khao khát được rũ bỏ con người cũ tối tăm hôi hám để mặc lấy Chúa Ki-tô, con người mới sáng trong, biết bao khao khát thành như hoa lan vương giả tỏa hương thơm Chúa Ki-tô.

Lạy Mẹ là hoa Lan thiêng, hoa Lan thánh, hương bay ngạt ngào khắp đất trời linh thiêng, Mẹ đầy ơn phúc tỏa ơn phúc khắp nơi. Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ thông biết từng đứa con kém cỏi, Mẹ quyền năng cạnh Chúa Giê-su con Mẹ. Chúng con khẩn cầu Mẹ giúp chúng con, nhận được ơn thánh nhờ sự Mẹ cầu bầu, hương ngạt ngào của hoa Lan là chính Mẹ, để đến lần chúng con cũng được trở nên một bông hoa Lan khiêm nhường, bên cạnh Mẹ, cũng tỏa hương thơm Chúa Ki-tô làm sáng danh Người như lời Tông đồ xưa đã dạy. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi