Mẹ Maria

Đức Mẹ là hoa đơn rực rỡ

Ngày đăng:17-05-2017 |2:55 PM | 1818 Lượt xem

Ngày mười tám

ĐỨC BÀ LÀ HOA ĐƠN RỰC MUÔN LOÀI CẢM MẾN 

Muôn loài cảm mến âu ca

Hoa đơn phúc quý gần xa vui vầy.

Mẹ Ma-ri-a không những là Nữ Vương các thánh, Mẹ của nhân loại thánh, mà Mẹ Ma-ri-a còn là Nữ Vương muôn loài, tạo vật chi mẫu. Mẹ là Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa trong vinh quang vĩnh cửu như sách Khải huyền đã nói, Mẹ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Mẹ là tạo vật cao nhất, là đỉnh cao nhất của muôn loài, muôn loài cảm mến âu ca thấy nơi Đức Mẹ thực hiện vẻ đẹp tuyệt vời của một tạo vật có thể đạt tới. Nơi Mẹ, tạo vật được suy tôn cao nhất, trọng nhất, tạo vật đạt tới giá trị siêu việt nhất. Nhiều người hiểu không rõ Giáo lý Công giáo tưởng rằng Công giáo đề cao đời sau là hạ thấp đời này, đề cao linh hồn là hạ thấp thể xác, đề cao tinh thần là hạ thấp vật chất. Hiểu như thế là sai Giáo lý Công giáo.

Công giáo đề cao đời sau nhưng không vì thế hạ thấp đời này, vì chủ chương rằng các thứ đời này tốt lành sẽ được biến thành linh thiêng trong đời sau, sẽ tồn tại vĩnh viễn linh thiêng vinh quang, vì thế phải làm tốt đời này hết sức mình. Đời này quý hóa quá phải làm tốt để nó dược vinh quang đời sau mãi mãi. Như vậy đề cao đời sau, là gián tiếp đề cao đời này gấp bội những ai chỉ tin có đời này.

Công giáo đề cao linh hồn, nhưng không vì thế mà hạ thấp thân xác sẽ cùng linh hồn tồn tại đời đời. Thể xác tốt lành được biến đổi thành linh thiêng sáng láng trong đời sau. Đời này tốt bao nhiêu thì đời sau sáng láng bấy nhiêu. Vì thế phải yêu quý xác ngay từ đời này, giữ và phát huy nó tốt hết sức ngay đời này, để đời sau nó được vinh quang mãi mãi. Như vậy đề cao linh hồn cũng là gián tiếp đề cao thể xác gấp bội những ai chỉ tin có thể xác.

Công giáo đề cao tinh thần nhưng không vì thế hạ thấp vật chất, vì chủ chương rằng vật chất đi đôi với tinh thần còn tồn tại đời đời, sẽ được biến đổi thành linh thiêng trong chừng mực nó được giữ tốt , liên hệ với con người tốt. Vì thế phải yêu quý vật chất và làm việc vật chất tốt để nó được vinh quang mãi mãi. Như vậy đề cao tinh thần cũng là gián tiếp đề cao vật chất còn gấp bội những ai chỉ tin có vật chất.

Công giáo nhấn mạnh đến cái chính, không vì thế mà chê cái phụ. Mỗi thứ có vị trí của mình, liên quan biện chứng với nhau. Từ ngày Đức Mẹ linh hồn và xác lên Trời, không ai không thấy rõ vật chất, thể xác, trần gian, nói tóm lại muôn loài quan trọng đến thế nào, có sứ mệnh cao cả đến thế nào. Muôn loài được kêu gọi để được biến đổi thành linh thiêng và tham dự vào vinh quang đời đời trong con người.

Nơi Đức Mẹ muôn loài được tượng trưng hưởng vinh quang. Vì thế muôn loài hớn hở cảm mến ca khen Mẹ là Mẹ muôn loài. Mẹ như hoa Đơn phúc quý, hoa Mẫu Đơn rực rỡ bao mầu sắc huy hoàng. Mẫu Đơn là hoa phúc quý rực rỡ, nhưng là kiểu phúc quý rực rỡ bình dân. Mẫu Đơn là hoa của quần chúng, của muôn người, đâu cũng mọc, đâu cũng nở hoa, hoa bền, nhiều, dễ trồng. Mẫu Đơn bình dị, bình dân, không đòi hỏi người thanh cảnh nhàn hạ chăm sóc, vì thế gần xa đâu cũng có, gần xa vui vầy, Mẫu Đơn là niềm vui của đám đông, của mọi người.

Đức Mẹ là Mẫu Đơn thiêng, là niềm vui của muôn người của muôn loài. 

Muôn loài cảm mến âu ca

Hoa Đơn phúc quý gần xa vui vầy.

Nơi Mẹ không những một số người mừng vui, mà cả loài người, cả muôn loài. Mẹ trở thành chung của loài người và của cả tạo vật. Ông thánh Tô-ma-sô là niềm vui, niềm tự hào đặc biệt của các nhà trí thức. Bà thánh Ca-ta-ri-na Si-en-na là niềm vui, niềm tự hào đặc biệt của các nữ tu. Ông thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a là niềm vui niềm tự hào đặc biệt của các đấng chủ chăn nhiệt thành. Bà thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là niềm vui niềm tự hào những người tội lỗi thống hối ăn năn. Đức Mẹ là niềm vui của mọi người, của muôn loài. Chúng ta cần nhớ luôn đến hình ảnh Đức Mẹ hồn xác lên Trời giữa hào quang mặt trời mặt trăng và các vì sao. Mẹ là Mẹ Chúa dựng lên trời đất muôn vật. Mẹ là Mẹ trời đất là Nữ Vương muôn loài.

Lạy Mẹ Ma-ri-a Mẹ là Mẫu Đơn thiêng, rực rỡ muôn loài cảm mến âu ca, là niềm vui gần xa của muôn người muôn vật, chúng con tung hô và ca khen Mẹ trở thành niềm vui của mọi người, mọi loài là điều cao cả và đáng quý biết bao. Chúng con thường chỉ hay thành nguyên nhân làm phiền người khác, làm khổ người khác. Chúng con hay sinh ra cái buồn cái chán, chúng con mang theo chúng con cái khó chịu cho người khác hơn là niềm vui, niềm tự hào. Sự có mặt của chúng con thường tăng thêm cái phiền hà, đời sống chúng con không là vinh quang cho chung quanh, mà lắm khi làm mất thanh danh cho xung quanh, bởi vì đời sống chúng con tối, hành động lời nói của chúng con kém cỏi xấu xa. Chúng con nhiều khi nhìn ngắm Mẹ cũng khát khao trở thành hoa Đơn phúc quý để cho gần xa vui vầy, cho muôn loài cảm mến ca khen, nhưng chúng con yếu đuối quá, khấn xin Mẹ giúp đỡ chúng con. Mẹ là Mẫu Đơn thiêng rực rỡ xin hãy cầu cho chúng con mỗi ngày, biết ăn ở cư xử để bản thân chúng con trở thành noi gương Mẹ, một hoa Đơn trong lành làm vui lòng mọi người trong Chúa. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi