Mẹ Maria

Đức Mẹ là Đấng đồng công cứu độ

Ngày đăng:02-05-2017 |5:33 AM | 1554 Lượt xem

Ngày thứ ba

MẸ LÀ ĐẤNG "ĐỒNG CÔNG" CỨU ĐỘ

Chúng ta đã suy ngắm về vị trí Đức Ma-ri-a trong chương trình Đức Chúa Trời. Đức Ma-ri-a rất cao trọng vì có một vị trí quan trọng trong kế hoạch cứu vãn của Chúa. Trước khi được chọn, Mẹ là Tinh hoa của đạo cũ, Mẹ vì thế được chọn làm Mẹ của Ngôi Hai Nhập Thể. Nhưng Con Mẹ nhập thể là để cứu vãn loài người, con Mẹ như thiên sứ đã báo, sẽ cứu dân mình khỏi tội, con Mẹ là Đấng Cứu Thế. Vì vậy Mẹ còn chức cao trọng này nữa là Mẹ Chúa Cứu Thế và vì công nghiệp của Mẹ trong công cuộc này, Mẹ được coi như đấng "đồng công cứu độ" nhân loại, khi đã góp phần vào kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa.

Ta nhớ lại thiên sứ đã bảo : Con trẻ sinh ra là để cứu dân mình khỏi tội. Tên Giê-su đã báo cho Mẹ biết nghĩa là thế, Giê-su tiếng Do Thái nghĩa là cứu vãn. Mẹ Ma-ri-a phải hiểu rằng đây là Đấng Ki-tô hằng mong đợi theo lời hứa xa xưa. Ông già Si-mê-ôn hôm lên đền thờ cũng đã báo cho Mẹ biết trước. Ông đã nói đây là sự cứu vãn đem đến cho muôn dân, đây là nguyên nhân phục hồi cho một số đông con cái Chúa. Mẹ Ma-ri-a biết ông già Si-mê-ôn cũng đã nói đến lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng Mẹ, Mẹ sẽ tham gia vào sự cứu vãn ấy bằng chính đau khổ của Mẹ.

Đúng thế, Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, điều ấy đã là một vinh dự lớn lao. Nguyên chỉ có việc sinh hạ hay dạy dỗ mà thôi cũng đã là vinh dự rồi. Tuy nhiên, Mẹ Ma-ri-a còn hơn thế, Con Mẹ sống với Mẹ hơn 30 năm trời đã biến đổi nâng cao đời Mẹ lên nhiều. Mẹ hiểu dần dần ra nhiều. Không những Mẹ là mẹ Đấng Cứu Thế vì đã sinh hạ và dạy dỗ, nhưng hơn thế còn là vì chính bản thân Mẹ đã dần dần hiểu công việc làm lại chương trình Thiên Chúa, công việc cứu vãn của con mình và cũng hợp ý với con mình trong công việc ấy, đặc biệt bằng những hy sinh, đau khổ của Mẹ, những giờ gay go trong đời Chúa Cứu Thế, Mẹ sẽ có mặt, một lần người ta đưa tin nguy hiểm về Con Mình, Mẹ đã đến cạnh Con ngay, hôm bị xử hình Mẹ theo đường thánh giá và đứng dưới chân thập giá.

Ngày truyền tin, Mẹ đã trở thành Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể, ngày khổ nạn, Mẹ đã thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ chủ động, tích cực, ý thức kết hợp với con mình, và cùng một lúc thành Đấng "đồng công cứu độ". Sách ngắm có một câu rất sâu sắc, khi tên lính lấy đòng đâm vào trái tim Chúa Giê-su, Chúa Giê-su chết rồi thì không đau nữa, nhưng mà lòng Mẹ thì đau đớn lắm. Đúng như thánh Phao-lô đã nói : Mẹ đang hoàn tất trong thân xác Mẹ những gì còn thiếu trong sự đau khổ của Chúa Ki-tô cho thân thể người là Giáo Hội.

Ở dưới chân thập giá, Mẹ đã là đại biểu của loài người chúng ta cạnh Chúa Giê-su, là loài người kết hợp với Chúa mình, là thân thể kết hợp với đầu, trong đức tin, trong tình yêu, trong đau khổ. Mỗi người chúng ta rồi đây phải như Mẹ, đến lần mình kết hợp với Chúa như vậy để được VÀO TRONG SỰ CỨU VÃN CỦA CHÚA. Mỗi người chúng ta nếu muốn được cứu vãn, phải một lúc nào đó, trong đời mình, đem những hy sinh đau khổ của mình kết hợp với thập giá Chúa Giê-su, hoàn tất trong mình những đau khổ của Chúa Giê-su, đầu đã làm, mà phần thân thể phải làm tiếp, có thế mới thuộc về thân thể Chúa. Mẹ Ma-ri-a thì đã làm việc ấy ngay trên đồi Gôn-gô-ta, sự kết hợp của Mẹ, đau khổ của Mẹ, ý thức tham gia công việc của Con Mình, tất cả những sự ấy làm cho Mẹ được trở nên một thành phần trong mầu nhiệm cứu vãn. Chức năng đặc biệt là "đồng công cứu chuộc" có căn cứ từ đấy.

Đây là đỉnh cao nhất trong công việc của Mẹ. Đúng lúc Chúa Ki-tô cũng đạt tới đỉnh cao nhất trong công việc cứu vãn của người, Mẹ Ma-ri-a có thể nói về Chúa Cứu Thế đang bị treo trên Thánh Giá : Đây là thịt máu tôi, đây là thân xác tôi, đây là con của lòng tôi. Mẹ là Mẹ Cứu Thế là đúng lúc ấy. Mẹ cũng có thể nói với Con Mình : Đau khổ của Con là đau khổ của Mẹ, Mẹ hiểu con, Mẹ tán thành việc Con làm, Mẹ kết hợp với Con để dâng Con lên Chúa Cha, Mẹ kết hợp với Con. Mẹ là Đấng "Đồng công cứu độ" là đúng lúc ấy.

Chức năng là Mẹ Chúa Cứu Thế, như vậy đã rất xứng đáng vì Mẹ chủ động thực hành chức năng ấy. Đây không phải là một chức tặng cho Mẹ, nó là một chức năng Mẹ xây dựng cho mình bằng cuộc sống, bằng việc Mẹ làm. Mẹ đạt lấy được bằng đời của Mẹ. Danh hiệu "đồng công cứu chuộc" cũng vậy, không phải là danh hiệu tặng thêm, tặng mà là Mẹ đã đáng, đã xây dựng nên, đã đoạt lấy, giành lấy và lần này bằng chính đau khổ của Mẹ. Lưỡi gươm ông già Si-mê-ôn tiên báo đã đâm thâu qua trái tim Mẹ. Lạy Mẹ Chúa Cứu Thế, lạy Đấng "đồng công cứu độ", chúng con ca khen Mẹ. Vinh quang thay Mẹ cao sang vì những việc Mẹ đã làm để đáng được tôn vinh nhường ấy. Amen

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi