Mẹ Maria

Đức Mẹ chẳng mắc tội tổ tông truyền

Ngày đăng:06-05-2017 |3:38 AM | 2106 Lượt xem

Ngày mùng bẩy

VỀ ĐỨC MẸ CHẲNG MẮC TỘI TỔ TỒNG TRUYỀN

Trong mấy ngày trước đây, chúng ta cùng nhau suy ngắm về vị trí cao trọng của Đức Mẹ trong chương trình Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy, đối với người trần, đây là vị trí cao trọng nhất. Đức Ma-ri-a đã được trở nên giống như Đức Chúa Cha, gọi Chúa Cứu Thế là con mình, sự này thật quý giá quá sức chúng ta có thể suy nghĩ được. Đức Ma-ri-a đã trở thành cộng tác viên trực tiếp và sâu sắc của Thánh Linh trong việc sinh ra Chúa Cứu Thế. Có ai kết hợp với Thánh Linh hơn Đức Mẹ, các Giáo Phụ đã có thể nói được rằng Chúa Cứu Thế sinh ra là bởi Thánh Linh và Đức Ma-ri-a. Còn đối với Chúa Con, thì Mẹ đã mang thai, sinh đẻ, nuôi nấng, ôi mầu nhiệm biết bao cao sang quý trọng.

Đức Ma-ri-a đã sống xứng đáng với ơn Chúa đã chọn. Mẹ là tinh hoa của đạo Cũ. Mẹ thánh thiện và mạnh tin hơn mọi người thế. Giá trị bản thân Mẹ xứng đáng với vị trí của mình. Chúng ta cần chú ý tới chức năng của Mẹ, nhưng còn cần hơn phải chú ý đến sự Mẹ đã thực hiện, đã sống cao đẹp thế nào. Mẹ là đỉnh cao của đạo Cũ, rồi dần dần đã trở nên đỉnh cao đạo Mới, của Giáo Hội, nhờ ảnh hưởng của Chúa Giê-su con Mẹ, mà Mẹ đã mang thai, đã nuôi nấng và sống bên cạnh 30 năm trường. 

Chúng ta cần chú ý đến tâm hồn Mẹ, những nhân đức Mẹ đã rèn luyện, trau rồi cho bản thân Mình. Mười hai nhân đức gương soi, mười hai nhân đức chói lòa, đạt tới mức cao nhất, trong sáng nhất. Vị trí Mẹ cao quý hơn, những việc Mẹ thực hành đáp ứng với vị trí ấy còn cao quý hơn, và chúng ta là con cái bị quyến rũ và say mê với chính việc Mẹ đáp ứng ấy còn hơn là với vị trí của Mẹ. Vị trí của Mẹ đã biến đổi Mẹ, Mẹ đã vươn lên ngang mức vị trí mình, đã trở thành ngang mức vị trí mình, đã nội tâm hóa vị trí mình, vị trí ấy đã vào trong Mẹ.

Chức năng ấy đã được tiếp thu và sống trong bản thân Mẹ, bản chất của Mẹ và vị trí của Mẹ đã hòa làm một trong thực tiễn đời Mẹ. Chức năng thành đời sống, không có kẽ hở nào, không có phân biệt nào giữa chức năng và sự sống, cả hai được thống nhất trong bản thân Mẹ.

Thường thường, đời chúng ta có khoảng cách giữa chức năng và thực tiễn đời sống. Chúng ta là cha mẹ nhưng ta không thực hành trọn nhiệm vụ làm cha mẹ. Chúng ta là vợ chồng nhưng chúng ta không làm trọn nghĩa vụ vợ chồng. Chúng ta làm công dân nhưng chúng ta làm sai trai hay quên sót nhiều bổn phận của người dân. Chúng ta là giáo dân, trùm trưởng, linh mục... nhưng giữa sứ mệnh và thực tiễn vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Chúng ta sống không ngang mức sứ mệnh đòi hỏi, giá trị bản thân chúng ta thường ở bên dưới chức năng. Ta không có tâm hồn, trí óc của người cha người mẹ xứng đáng, ta không có tâm hồn nhân đức của người giáo dân, trùm trưởng, linh mục xứng đáng. Chức năng và tâm hồn còn là hai, còn xa nhau, không ở cùng mức, chưa được thống nhất trong thực tiễn. Nơi Đức Ma-ri-a thì trái lại, có sự thống nhất hoàn toàn giữa con người và vị trí, không có khoảng cách không có kẽ hở nào có sự thống nhất hoàn toàn.

Xét cho kỹ thì khi chọn, Thiên Chúa đã chọn một cách tuyệt vời, trước khi được chọn, Đức Ma-ri-a đã xứng đáng rồi. Ta có thể nói, hơn nữa Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con mình một người xứng đáng từ trước khi chọn. Chính ở đây ta phải nhớ đến việc Đức Ma-ri-a được giữ không mắc tội tổ tông truyền. Thiên Chúa đã chuẩn bị trước, đã sửa soạn, có sự kết hợp tự do dần dần trong ý thức sâu sắc của Mẹ Ma-ri-a. Thiên Chúa đã chuẩn bị từ trước nên đã giữ Mẹ vô nhiễm nguyên tội, xứng đáng với vị trí sau này. Vì thế Mẹ có khả năng đã có để thực hiện đời mình ngang mức của vị trí đòi hỏi.

Chúa Giê-su đến để lập Trời mới Đất mới. Chúa Giê-su là khởi điểm mới. Đây phải coi như Chúa sáng tạo lại một lần mới mọi sự, có thể so sánh với cuộc dựng nên trời đất kỳ đầu, mà ở trạng thái hoàn toàn hơn. Đây là dựng nên lần thứ hai, dựng lại, sáng thế lại. Đức Chúa Giê-su bắt đầu Trời mới Đất mới, vì là khởi điểm mới, nên không thể để dây dưa với trời cũ đất cũ, vì thế Mẹ Ma-ri-a phải là vô nhiễm nguyên tội. Mẹ Ma-ri-a không là khởi điểm mới, Chúa Giê-su mới là khởi điểm mới, nhưng để Chúa Giê-su thực là khởi điểm mới thì Mẹ phải tinh truyền, và vì thế Mẹ đã được giữ không mắc tội tổ tông truyền, giáo lý về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là như vậy.

Lại là chính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ thánh thiện, Mẹ không bị ràng buộc dưới ảnh hưởng tội lỗi, mà Mẹ đã có hoàn cảnh, có đà, có khả năng vươn lên tới vị trí của Mình, chính vì thế mà đời Mẹ đẹp, đầy nhân đức, thống nhất trong mình vị trí và cuộc sống. Mười hai nhân đức gương soi, mười hai nhân đức đạt đỉnh cao nhất nơi loài người. Trong tháng dâng hoa này ý thức được giá trị cao cả của Mẹ, vì thế chúng ta tung lên lời ca tụng, chúng ta dâng mười hai hoa tượng trưng mười hai nhân đức Mẹ cao sang. Chúng ta dâng hoa để ngợi khen, tung hô Mẹ, đồng thời xin Mẹ cầu bầu để chúng ta nên ngang mức vị trí bản thân chúng ta đòi hỏi, cũng được tham dự vào mười hai nhân đức cao quý của Mẹ. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi