Mẹ Maria

Đức Ma-ri-a và Giáo hội

Ngày đăng:04-05-2017 |4:37 AM | 2095 Lượt xem

Ngày mùng năm

ĐỨC MA-RI-A VÀ GIÁO HỘI

Ngày lễ Chúa Thành Thần hiện xuống, có Đức Ma-ri-a ở cùng các Tông đồ. Thánh Linh xưa xuống trên Mẹ để thành hình thân xác Chúa Giê-su, thì nay lại xuống cách mãnh liệt để hình thành thân thể mầu nhiệm của người là Giáo Hội. Đức Ma-ri-a có ở đấy, người từ trước đã là một chi thể sống động của Chúa Cứu Thế.

Người ta đã nhận thấy từ lâu có một cái gì rất giống nhau giữa Đức Ma-ri-a và Giáo Hội. Điều gì nói về Đức Ma-ri-a thì cũng đúng cho Giáo Hội, và điều gì nói về Giáo Hội thì cũng đúng cho Đức Ma-ri-a. Cả hai đều có nhiệm vụ đem Chúa Giê-su cho đời, cả hai đều rất thánh, cả hai là Mẹ giáo dân, cả hai là cửa Thiên Đàng, là Hòm Bia Thánh, là sao mai sáng. Những bài Sách thánh đọc trong lễ Đức Ma-ri-a giá có đọc về lễ Giáo hội cũng được và ngược lại. Trong sách các Giáo phụ có nhiều bản ngày nay đọc lại, ta do dự không hiểu có ý nói về đức Ma-ri-a hay Giáo Hội.

Ngẫm cho kỹ thì thấy có thể phân biệt như sau :

Đức Ma-ri-a có thể tượng trưng cho Giáo hội bởi vì Mẹ đã thực hiện nơi Mẹ cách hoàn hảo nhất công việc, chức vụ Giáo hội phải làm. Đức Ma-ri-a là một thành phần trong Giáo hội thôi, thành phần cao cả nhất để hoàn thành cách tuyệt vời công việc Giáo hội, vì vậy đã được tượng trưng cho Giáo Hội. Trong những ngày đầu, mình Đức Ma-ri-a đã là Giáo hội để đón nhận Chúa Ki-tô và sống với Chúa, và đến ngày sau hết, ngày sống lại cuối cùng, khi mọi sự được hoàn tất thì Giáo hội sẽ trở nên rất giống như Đức Ma-ri-a, cũng đạt tới chỗ mà Đức Ma-ri-a đã đạt tới, hồn xác lên Trời. Như vậy Đức Ma-ri-a là như lý tưởng của Giáo hội, như đỉnh cao Giáo hội mong đạt tới. Đức Ma-ri-a là thành phần Giáo hội đã đạt tới trước, Giáo hội đang tìm cách đạt tới sau. Trong cuộc sống chiến đấu của mình, thấy mình còn nhiều kém cỏi, Giáo hội nhìn ra nơi Đức Ma-ri-a gương mẫu mình phải theo, và đặt nơi Đức Ma-ri-a một chương trình mình phải thực hiện, và vì vậy cần phải có sự trợ phù của người.

Xét như vậy Đức Ma-ri-a là như đỉnh cao của Giáo hội, ngọn cây Giáo hội, nơi cành lá đâm hoa kết quả. Đức Ma-ri-a là điểm của Giáo hội đã làm xong việc mình cách tốt nhất, là điểm đạt tới đích cùng hoàn hảo nhất, là nơi các điểm khác nhau phải tìm đạt tới, các điểm khác phải noi theo gương mẫu, như lý tưởng, như chương trình cần thực hiện, và trong khi ấy cần cầu xin để được ơn noi theo cho tốt.

Xét như vậy mỗi giáo dân trong Giáo hội phải noi theo Đức Ma-ri-a. Xét như vậy Đức Ma-ri-a một mặt là một "giáo dân" đã vươn lên cao tới đỉnh thánh thiện, trở thành Đức Mẹ Chúa Trời và đúng lúc ấy cũng là Mẹ chúng ta. Xét như vậy, mỗi người chúng ta thấy nơi Đức Ma-ri-a một gương mẫu giáo dân phải noi theo, nhưng đồng thời ở nhìn vào đỉnh cao thấy Đức Ma-ri-a đã trở thành Mẹ Chúa Trời, thì cũng nhận ra là mẹ chúng ta và hết lòng khẩn cầu người. Vì vậy mọi cái gì nói về Giáo hội nói chung, có thể nói về Đức Ma-ri-a nói riêng cách đặc biệt, vì Mẹ đã thực hiện được cách đặc biệt, và có thể nói về mỗi người chúng ta nói riêng.

Ví dụ : Giáo Hội là Hòm Bia Thiên Chúa. Nói chung đúng thế, vì Chúa Giê-su đã để lề luật người trong lòng Giáo Hội, Giáo Hội hằng giữ liên như một Hòm Bia sống động. Mỗi giáo dân chúng ta nói riêng cũng phải ghi nhớ, giữ gìn lề luật Chúa trong lòng chúng ta như Hòm Bia ông Mô-sê làm xưa, giữ 2 bia lề luật Gia-vê. Những câu ấy đối với Đức Ma-ri-a thì tuyệt đối là đúng, đúng cách đặc biệt. Đức Ma-ri-a thật là Hòm Bia Thiên Chúa vì Mẹ luôn sống với Chúa Giê-su con Mẹ, không những giữ Lời Người, lề luật Người, kỷ niệm Người trong lòng, như Phúc Âm kể, mà còn mang chính bản thân Chúa trong lòng, mang thai thật sự và mang trong tình yêu tới mãi về sau, suốt đời. Ta thấy câu ấy đúng với Giáo hội nói chung, phần đúng với mỗi chúng ta nói riêng, rất đúng cách đặc biệt đối với Đức Ma-ri-a.

Chính vì thế mà nói rằng Giáo hội nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng, cần noi gương và cầu nguyện cùng Đức Ma-ri-a, để rồi cũng đạt tới đỉnh cao mà Mẹ đã đạt tới. Chúng ta cần tung hô Mẹ, chúng ta ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của Mẹ, đỉnh cao chói lọi Mẹ đã đạt tới. Chúng ta ca khen nhưng đồng thời, đang khi chúng ta ngợi khen thì mỗi câu mỗi việc chúng ta lại nghĩ đến bản thân ta mà nói với lòng mình : Mẹ như thế, ta phải xin và cố gắng cũng đạt tới đấy. Ta ca tụng Mẹ là Sao Mai sáng, là hoa hồng mầu nhiệm, là Lầu đài Đa-vít, là Hòm Bia Thánh, là cửa Thiên Đàng, cực thanh cực sạch chẳng vướng bợn nhơ… Đồng thời lòng bảo lòng, tôi cũng chẳng phải thành sao mai sáng, tôi cũng chẳng phải thành hoa hồng mầu nhiệm, lầu đài Đa-vít, hòm bia thánh, chẳng đúng bợn nhơ, tòa đấng khôn ngoan sao...

Đức Ma-ri-a bắt đầu là một thành phần của Giáo hội, cũng là một "giáo dân", Đức Ma-ri-a nay trở nên lý tưởng Giáo hội mong đạt tới, chúng ta phải noi gương Đức Ma-ri-a như thế, xin Mẹ giúp chúng ta luôn. Amen

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi