Mẹ Maria

Dâng sắc hoa tím, sự vâng theo ý Chúa

Ngày đăng:10-05-2017 |4:50 AM | 2022 Lượt xem

Ngày mười một

DÂNG HOA SẮC TÍM : SỰ VÂNG THEO Ý CHÚA

 

Dịu thay hoa tím càng màu,

Ý trên quảng đại hàng đầu vâng theo

Bằng lòng chịu khó trăm chiều

Khiêm nhường nhẫn nhục hằng yêu hãm mình.

Lạy Mẹ Ma-ri-a chúng con dâng lên Mẹ hoa sắc tím, hoa sắc tím, màu thương nhớ, màu hãm mình, vâng lời chịu lụy. Dâng lên Mẹ hoa sắc tím, nghĩ đến cuộc đời Mẹ hoàn toàn là tôi tớ Đức Chúa Trời, luôn vâng lời Đức Chúa Trời, gian lao không sờn lòng, khó khăn bao nhiêu vui lòng nhận, Na-da-rét, Be-lem, Ai Cập, Gôn-gô-tha và biết bao lần trên con đường xứ Pa-lét-ti-na, mỗi khi nghe tin Con Mẹ gặp khó khăn… Những tên ấy nói lên đời Mẹ đấy, hãm mình chịu khó, luôn tuân theo ý Chúa trên mình. Mẹ đã nói vâng lời Đức Chúa Trời và Mẹ đã vâng lời suốt đời. Chúng con ca tụng đức vâng lời can đảm, khiêm nhượng của Mẹ, dẫu vất vả thế nào cũng sẵn sàng vì Chúa. Dao sắc sẽ đâm qua lòng Mẹ, Mẹ cứ vâng lời và đấy là dấu hiệu chỉ nhân đức rất khiêm nhường nhưng rất lớn của Mẹ. Khi chúng con ngắm bẩy sự đau đớn của Mẹ, đấy là chùm hoa tím dâng lên rất đẹp lòng Mẹ.

Đức vâng lời của Mẹ là sự thương khó của Mẹ, Mẹ đã được đặt vào một vị trí quan trọng trong kế hoạch cứu vãn của Chúa, Mẹ đã tuân theo chương trình ấy đến cùng ở vị trí Mẹ, sự tuân theo ấy đã dẫn Mẹ đến chân Thánh Giá, Mẹ đã thành Đấng "Đồng Công" Cứu Chuộc. Đúng thế sự vâng lời là sự thương khó của Mẹ, nhưng cũng sản sinh ra sự nghiệp lớn lao của Mẹ, chức năng cao cả của Mẹ và ở nhà bà Ê-lía-bét Mẹ đã nói:

Từ nay mọi thế hệ sẽ gọi tôi là có phúc vô biên

Cha uy linh đã thực hiện trong tôi những sự việc trọng đại.

Thiên Chúa chỉ có thể thực hiện vì Mẹ sẵn lòng tuân theo. Mẹ trọng đại trong sứ mệnh nhưng cũng trọng đại trong đau khổ. Mẹ đã vâng theo ý Chúa, và Mẹ đời đời có phúc vô biên. Như vậy, sự vâng lời của Mẹ như trong câu vãn đã nói : Là khiêm nhường, là hãm mình, là chịu khó trăm chiều. Dâng lên Mẹ hoa sắc tím, chúng con muốn ngợi khen và đội ơn tất cả từng ấy điều Mẹ đã làm, sự vâng lời chịu khó, khiêm nhường đầy ơn phúc, đầy vinh quang.

Chúng con thì không ưa vâng lời, nhất là khi sự vâng lời phải chịu khó hãm mình. Chúng con cho rằng vâng lời là kém, bướng bỉnh mới là oai, là tài giỏi. Ý Chúa trên chúng con là lề luật Chúa, là việc bổn phận theo tinh thần Phúc Âm. Ở vị trí chúng con, chúng con cũng có thể biết làm con cái trong gia đình, làm học trò ở trường, làm người lao động trong tập thể, bổn phận là thế nào, phải trái như thế nào, chúng con biết, nhưng chúng con ngại làm việc của vị trí mình, nhất là khi phải chịu khó hãm mình, chúng con cho như thế là gò bó. Là giáo dân trong xứ đạo, chúng con biết phải vâng theo ý Chúa là như thế nào, vị trí mình là giáo dân phải làm gì, nhưng chúng con ngại vì thường phải chịu khó hãm mình. Chúng con thường không ưa màu tím, cho rằng nó buồn, coi chịu khó hãm mình là dại, cứ nhởn nhơ tùy theo ý mình mới thoải mái, mới thích thú. Chúng con không xét đến chương trình Đức Chúa Trời, chúng con chỉ muốn chương trình của chúng con, tự mình đặt ra theo ý mình, lợi cho bản thân mình... còn người khác thì kệ họ. Chúng con không muốn đi vào chương trình Chúa, chỉ muốn Thiên Chúa vào chương trình chúng con, lợi cho chúng con. Chúng con không muốn theo ý Chúa, chỉ muốn Chúa theo ý chúng con.

Chúng con quên rằng quy luật Đạo Chúa là phải qua Thập giá thì mới đến Phục Sinh, quên rằng phải bỏ mình, đi vào chương trình của Chúa, theo ý của Chúa, kế hoạch của Chúa thì chính mình mới được lợi thật, mình được lớn lên, và đặt chương trình mình vào trong chương trình Chúa thì mới thành đạt vững bền, vĩnh viễn. Nói trắng ra chúng con gọi là con cái Chúa nhưng chỉ có tên, không có lòng, con cái gì mà chẳng xét đến ý Cha mình gì cả, chẳng xét đến kế hoạch của Cha mình chi cả.

Hôm nay dâng lên Mẹ hoa sắc tím, chúng con muốn bỏ lối ăn ở cũ đi mà vào trong vâng lời hãm mình chịu khó như Mẹ, chúng con muốn thành một tôi tá Chúa, vâng lời làm chương trình Chúa như lời Chúa truyền, như Mẹ. Chúng con yếu đuối, xin Mẹ mạnh thế giúp sức, bởi vì chúng con biết rằng có tuân theo chương trình Chúa, làm chương trình Chúa thì mới được vào chương trình Chúa đời đời. Amen

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi