Mẹ Maria

Dâng Mẹ Mân Côi

Ngày đăng:25-10-2017 |4:12 PM | 679 Lượt xem

DÂNG MẸ MÂN CÔI

Dâng Mẹ một chuỗi Mân Côi,

Để Mẹ che chở cho đời bình yên.

Lo âu, gánh nặng, ưu phiền,

Nép trong tay Mẹ, uy quyền đỡ nâng.

Trọn đời Mẹ nói Xin Vâng,

Hy lễ cứu chuộc hiến dâng con mình.

Ma_ri_a Mẹ khiết trinh,

Cả hồn xác hưởng phúc vinh Thiên Đàng.

Thiên Tòa chiếu rọi chói chang,

Ban ơn cứu độ chuỗi tràng Mân Côi.

Gian trần tội lỗi Mẹ ơi,

Nay Mẹ hiện xuống khuyên người ăn năn.

Mân Côi lần hạt chuyên cần,

U mê, cám dỗ muôn phần tránh xa.

Mân Côi dâng kính Đức Bà,

Chở che con khỏi phong ba cuộc đời.

Siêng năng lần hạt Mân Côi,

Câu kinh góp lại muôn lời Xin Vâng.

 

Trần Ngọc Hân
25.10.2017

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi