Mẹ Maria

Dâng hoa sắc đỏ, công hy sinh

Ngày đăng:07-05-2017 |3:43 AM | 1539 Lượt xem

Ngày mồng tám

DÂNG HOA SẮC ĐỎ, CÔNG HY SINH

Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng

Nhuộm màu máu thánh thơm chung lòng người

Vì thương con gánh tội đời

Chịu như giao sắc thâu nơi lòng mình.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con dâng lên Mẹ hoa sắc đỏ, màu đỏ là màu máu, màu đau khổ, màu hy sinh. Chúng con dâng lên Mẹ hoa sắc đỏ để ca tụng lòng hy sinh của Mẹ, kết hợp với lễ hy sinh Chúa Giê-su xưa đổ máu cứu vãn chúng con. Chúa Giê-su thì đã đổ máu, Mẹ thì bị như dao sắc thâu qua trái tim.

Đổ máu : Không thể có cứu vãn, không thể có lễ tế nếu không có máu đổ, nếu không có hy sinh. Chúa Giê-su xưa đã đổ máu trên Thánh giá, trước đấy đã đổ máu cách tượng trưng trong bữa Tiệc Ly, và nay còn đổ máu trên bàn thờ trong phép Thánh Thể nhiệm mầu, Mẹ thì đã bị như dao sắc đâm qua lòng. Ông già Si-mê-ôn đã nói trước, biết bao hy sinh trong đời Mẹ, nhất là trên đồi Gôn-gô-tha, dưới chân thập giá đau thương. 

Chúng con dâng hoa đỏ, lòng chúng con nhớ đến từng ấy hy sinh như bao lưỡi dao đâm thâu trái tim đau thương của Mẹ. Con Mẹ đã hy sinh, Mẹ đã kết hợp với Con Mẹ hy sinh, ơn cứu vãn đã đến nhờ những hy sinh ấy. Mẹ đã muốn cộng tác vào chương trình Đức Chúa Trời. Mẹ có một vị trí quan trọng trong chương trình Đức Chúa Trời vì mến Chúa, vì yêu loài người, Mẹ đã dấn thân vào kế hoạch cứu vãn của Chúa, thế thì phải hy sinh. Mẹ đã vui lòng hy sinh. Ngợi khen Mẹ vì tình yêu sâu sắc để đến hy sinh. Cảm tạ Mẹ vì tình yêu biểu lộ qua những hy sinh đau khổ của Mẹ. Hoa đỏ này chúng con dâng lên là để ngợi ca những hy sinh lớn lao của Mẹ.

Chúng con thường ngại hy sinh, chúng con thường muốn tìm cái dễ dãi, an thân, cầu an và gặp hy sinh thì chùn bước, lảng đi, tránh nó, nhiều khi đi đến phản bội, rời bỏ nhiệm vụ, sao lãng sứ mệnh mình, có lúc hủy hoại cả phẩm giá mình, thoái hóa, hư hỏng đi. Luật của Mẹ là vượt qua đau khổ, chấp nhận hy sinh để làm chương trình Chúa, thành đạt bản thân mình. Luật của người đời chúng con thường là sợ đau khổ, trốn hy sinh dẫu có mất bản thân cũng được miễn là mình khỏi khổ, khỏi hy sinh. Luật của Mẹ là hy sinh thì thành người, thành con cái Chúa. Luật của loài người chúng con thường là lẩn tránh hy sinh, chẳng thành con cái Chúa nữa thì thôi, thành cái gì cũng được miễn là thoát khỏi phần hy sinh. Luật của Mẹ là can đảm mà sống, chết cũng can đảm để làm chương trình Chúa. Luật của chúng con thường là cố giữ lấy sự sống, phải chết thì chịu thôi, chẳng làm được chương trình của Chúa thì thôi vậy.

Vì thế mà hoa đỏ còn có ý nghĩa là can đảm, màu đỏ còn là màu của lửa, lửa nhiệt thành, lửa nghị lực. Chúng con dâng hoa đỏ ngợi khen nghị lực phi thường của Mẹ. Mẹ là sức mạnh, Mẹ của lòng can đảm, lòng can đảm của Mẹ đã chứng tỏ dưới chân Thánh giá, khi Mẹ đứng đó, không nằm xõng xượt, không lăn lộn khóc lóc, không quỵ ngã, nhưng làm chủ được đau khổ của mình và kết hợp với đau khổ con Mẹ.

Con cũng muốn được đủ nghị lực để dám hy sinh noi gương Mẹ. Hôm qua, đang làm việc giúp gia đình, có mấy bạn rủ đi chơi con muốn bỏ việc ấy mà đi chơi quá, nhưng con chợt nghĩ đến sắc đỏ hoa dâng, con nghĩ đến hình ảnh mẹ dưới chân Thánh giá, nghĩ đến Mẹ can đảm, nhớ đến Mẹ, con đã đủ sức ở lại nhà làm việc, không nghe các bạn rủ đi chơi đang lúc bận việc gia đình. Có một bạn mới chửi rủa, dọa dẫm đánh nhau, con đã nổi tức định chửi lại và xông ra đánh nhau, bỗng con nghĩ đến sắc đỏ dâng hoa, không được, phải làm chủ đấy mình, cần có nghị lực hãm mình, không vì bạn mình lếu láo mất dạy mà mình cũng lếu láo mất dạy theo, con đã giữ mình lại được và tìm thấy câu nói đứng đắn nói cho bạn ấy phải đi.

Dâng hoa sắc đỏ, sắc máu, sắc lửa, hoa chỉ sự hy sinh, nghị lực con dâng, để ca tụng Mẹ của sự hy sinh, Mẹ của sức mạnh thánh thiện. Con cũng dâng để xin ơn biết hy sinh như Mẹ, có nghị lực để dám hy sinh như Mẹ, noi gương Mẹ. Amen.

PHQ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi