Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay
“Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” 52 Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ?
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
Tôi đâu có tự mình mà đến. Ðấng đã sai tôi là Ðấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến và chính Người đã sai tôi.
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”
Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, lễ trọng
Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, lễ trọng
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn
"Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn
"Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết".
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A
"Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh".
Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
"Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình
Thứ Tư Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Tư Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
"Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng
Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Ba Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Thứ Hai Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Hai Tuần III Mùa Chay Năm chẵn
Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A
Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A
"Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời".
Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay Năm chẵn
Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy' ".
Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay Năm chẵn
" 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta'? Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc k
Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Năm chẵn
Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Năm chẵn
Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài". Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải".