Lời Chúa mỗi ngày
Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên
Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.
THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA
THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA
Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa
Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.
Thứ Tư Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không
Thứ Ba Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XVI - Mùa Thường Niên
“Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em t
Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ;
Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên
Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”
Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên
Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến t
Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên
Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên
Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên
Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi
Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên
Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên
Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên
Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đấng thật xứng muôn lời ca tụng trong thành đô của Người ! Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu.
Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên
Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên
Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên
Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.”
Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên
Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.