Lẽ sống cuộc đời

Chuyện gia phả

Ngày đăng:08-09-2017 |5:32 AM | 1746 Lượt xem

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay Giáo hội cho chúng ta chọn, hoặc đọc bài Tin Mừng ngắn chỉ kể lại việc Đức Giê-su đã được thụ thai như thế nào trong lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, hoặc đọc bài dài có cả phần gia phả « nội tộc » của Đức Giê-su. Nói chung cả hai bài không nói gì đến ngày sinh của Đức Ma-ri-a nhưng lại được đọc vào ngày lễ sinh nhật của ngài.

Thực ra thì cũng chẳng có bản văn Kinh Thánh chính thống nào nói về việc sinh hạ và ngày sinh của Đức Ma-ri-a. Trong Truyền Thống, ngoài việc mừng sinh nhật Đức Giê-su, Giáo hội chỉ mừng sinh nhật Đức Ma-ri-a và Thánh Gio-an Tiền Hô. Nhưng đó không phải là chuyện ta bàn đến hôm nay.

1 - Quay trở lại với bản văn Tin Mừng, bài đọc dài cho ta cả phần gia phả của Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a. Nói về việc thụ thai và sinh hạ Đức Giê-su ta đã quá quen thuộc, xin dành vào một dịp khác. Hôm nay ta cùng tập trung vào phần thứ nhất của bài Tin Mừng, « gia phả nội tộc » của Đức Giê-su.

Nếu đọc kỹ, ta sẽ không khỏi thắc mắc về cái gia phả này và đặt câu hỏi tại sao gọi là Kinh Thánh mà cũng lắm chuyện lằng nhằng, ông nọ bà kia. Một nhân vật nổi tiếng thời Cựu Ước là vua Sa-lô-môn cũng đâu có phải được sinh ra bởi người vợ chính thức của vua Đa-vít, mà là bà vợ cướp của lính mình (c. 6b). Gia phả Đức Giê-su mà như vậy sao ? Vậy ta phải hiểu thế nào đây về cái gia phả này ?

Câu trả lời quả không dễ dàng nếu hiểu theo xã hội con người. Ta chỉ tìm được câu trả lời, khi lần theo theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đã được dàn trải ra trong lịch sử nhân loại cho đến khi Đức Giê-su xuống thế làm người, chết và sống lại.

2 - Quả vậy, trong đêm canh thức vọng Phục sinh, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exultet) là cực kỳ quan trọng, nó làm cho ta hiểu tại sao ta có cái gia phả không trong sạch kia trong Kinh Thánh. Trong bài Exultet có đoạn sau :

« Ôi ! Tội A-đam quả là cần thiết,
Tội được xóa bỏ nhờ cái chết của Đức Ki-tô.
Ôi ! Tội đã hóa thành hồng phúc,
Nhờ tội, chúng con mới có được
Đấng Cứu Tinh cao cả dường này ! »

3 - « Tội đã hóa thành hồng phúc ». Hồng phúc ấy đến nhờ tình yêu của Thiên Chúa thực hiện trong Đức Giê-su. Thánh Phao-lô nói « ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta » (Rm 5,20-21).

Vì lẽ đó, gia phả mà Thánh sử Mát-thêu để lại cho ta trong Tin Mừng của ngài là « gia phả của ân sủng » đã trở thành cho chúng ta ngày hôm nay « gia phả của đức tin và của ân sủng ». Vì mặc dầu cái gia phả ấy được dệt nên bởi những tội nhân và đầy sự gian ác, lại nói lên chính tình thương bao la của Thiên Chúa. Chúa không bỏ rơi nhân loại trong tội lỗi, Ngài đã viết lại cái gia phả ấy khi can thiệp để giúp con người sửa chữa nó, chuẩn bị cho chính Con Một Ngài, Đấng Cứu Độ, sinh ra từ trong lòng nhân loại tội lỗi ấy để cứu họ.

4 – Qua gia phả Đức Giê-su, nhìn lại gia phả mỗi gia đình, mỗi dòng họ mình, ta thấy có phần được yên ủi, an tâm, vì tình thương Chúa. Gia phả nhà ta cũng được dệt nên bởi những tội nhân, thậm chí có lẽ có cả tội ác tày đình, nhưng ta biết Chúa luôn thương yêu và muốn cứu ta, giúp ta sửa lại những sai lỗi, bệnh tật của cây gia phả nhà ta.

Đáng tiếc có nhiều người, ngay cả những người công giáo, luôn than thân trách phận, so sánh, so bì, với gia đình khác, dòng họ khác mà không cố gắng sửa lại, băng bó vết thương cho cái cây gia phả nhà mình cho nó xanh, nó tốt, lớn lên rồi sinh hoa kết quả tốt. Người ta cho rằng gia đình, dòng họ mình đã hết đường phúc, nhưng chỉ biết than, không chịu và cũng không biết làm gì, cứ ù lì chịu trận... Vì thế không ít người chửi cha mắng mẹ tại sao sinh mình ra. Cũng không ít người thầm trách các bậc tiền nhân đã ăn mặn, không hiền lành, không để đức cho con. Trách người không được thì trách Trời, trách « Con Tạo » khéo xoay vần…

5 - Chúa đã chiến thắng sự dữ, sự chết, để cứu ta. Chính nhờ sự chiến thắng ấy mà ta có thể chiến thắng cái ác, sự lầm lỗi trong gia phả truyền lại mà ta mang trên mình. Chúa cho ta khả năng để chiến thắng, để sửa lại, thậm chí dần dần làm mới lại cái gia phả nhà ta. Cây gia phả nhà ta sẽ lớn mạnh, vững chắc dời này qua đời kia, nếu mỗi đời, mỗi người, dù biết là « nhân vô thập toàn », luôn cậy nhờ ơn Chúa và cố gắng sửa lại lỗi lầm của gia tộc mình, qua chính bản thân và gia đình mình.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi