Hôn nhân - gia đình

Suy niệm về gia đình : Thiên Chúa là nguồn mọi danh phận là Cha

Ngày đăng:24-02-2017 |3:09 PM | 1236 Lượt xem

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN MỌI DANH PHẬN LÀ CHA.

 

          Trích thư thánh Phao lô gửi giáo dân Êphêsô

          Anh em thân mến

 Tôi quỳ gối trước mặt Cha Đức Giê su Ki tô, Chúa chúng ta

 Người là nguồn gốc mọi danh phận là Cha trên trời dưới đất

 Xin Người chiếu theo sự giầu có vinh quang của Người

 Và nhờ Thánh Thần của Người

 Thêm sức mạnh cho anh em  được nên người thiêng liêng.

          Đó là Lời Chúa

                   Suy niệm

          Chữ Cha đây là ABBA, tiếng trẻ thơ gọi bố. Không phải là ABBI, kiểu gia trưởng phong kiến, con cái đến với cha mẹ phải nghiêm túc, khúm lúm sợ hãi. Đây là thân mật, tin cẩn và mạnh dạn trong tình mến thương, như Phao lô đã nói đoạn khác cũng trong Ê phê sô.

          Đức Chúa Cha là nguồn: Không những là gương, mà là nguồn. Không chỉ là noi gương, không chỉ hình dung Đức Chúa Cha làm Cha thế nào để mà noi gương, nhưng còn xin Đức Chúa Cha đổ ơn làm Cha của Người vào trong ta, biến đổi ta nên người cha người mẹ giống như Người. Là nguồn là như vậy. Nghĩa là như suối. Người là suối làm cha, suối ấy chảy vào ta, làm cho ta biết làm cha mẹ, đổ cái chất làm cha  mẹ vào trong ta, khiến ta biết làm cha mẹ giống như Đức Chúa Cha. Cầu nguyện là chính như thế: Tin rằng có ơn ấy chảy vào trong ta. Ơn làm cha mẹ từ Chúa Cha vào trong ta, biến đổi ta, rồi từ ta sang con cái, biến đổi con cái ta thành con cái như ý Chúa. Phải tin có sự vào ấy, sự biến đổi ấy, sự ra ấy. Phải tin, cảm thấy những sự ấy.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi