Hôn nhân - gia đình

Suy niệm về gia đình : những biện pháp giáo dục cụ thể

Ngày đăng:03-03-2017 |3:08 AM | 1299 Lượt xem

NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC CỤ THỂ

 

          Tin mừng Đức Yêsu theo thánh Mát thêu

Khi các nhà chiêm tinh ra về, thì kía sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Yuse rằng: Này ông, dậy đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đấy cho đến khi ta báo lại, vì vua Hê rô đê  sắp tìm giết Con Trẻ đấy. Ông Yuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập. Sau khi vua Hê rô đê chết, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Yuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông biết rằng: Này ông, dậy đem Con Trẻ và Mẹ Người về đất Isaraen, vì những kẻ tìm giết Con Trè đã chết rồi.

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM

           Đức Chúa Cha sai Con xuống thế làm người. Mai ngày đi giảng đạo gặp nhiều khó khăn: Sống nghèo, có khi đói khát, phải trốn tránh, mệt nhọc (đến mức ngủ trong thuyền bão không biết), không còn giờ nghỉ, không còn giờ ăn, thế thì Cha phải rèn luyện Con cho quen vất vả nhọc nhằn, khó khăn. Cha cho sinh ra trong hang đá đi, mai kia có lúc không có hòn đá gối đầu, cho trốn sang Ai Cập đi, mai kia đại giáo trưởng và luật sĩ cũng sẽ tìm hại, cho về Na za rét đi mà sống lao động nghèo nàn, để  biết thế nào là lao động và gần gũi hiểu cảnh kẻ nghèo nàn. Làm cha thì cần lường trước mà giáo dục con trong đường đời của nó, phải rèn luyện con cái.

          Nhiều người bảo rằng chính Đức Yêsu đã chọn sinh trong hang đá hôi tanh, chứ không những lâu đài rực rỡ huy hoàng. Chắc là đúng. Nhưng có lẽ đúng hơn, như ta đã nói ở trên là Đức Chúa Cha đã sai xuống hang đá ấy để rèn luyện con mình. Bảo sang Ai Cập tránh truy nã thì chắc là do Chúa Cha, mà trở về thì cũng thế. Làm thợ mộc ở Na xa rét để học nghề lao động chân tay thì cũng thế.

          Ngày nay, con cháu chúng ta dễ bị tiêm nhiễm nói tục, đánh nhau, trộm cắp, lếu láo với chính cha mẹ, người già cả, thày cô giáo, từ tấm bé cha mẹ có cách gì để rèn luyện con cái mình chông lại những tệ nạn như thế chăng. Bảo ban là cần, day dỗ là cần nhưng chưa đủ đâu: Phải có những phương pháp cụ thể như Chúa Cha rèn luyện Con Mình. Thí dụ có những nhà rất giàu, rất quyền quý, thủ tướng, tổng thống cho con đi lao động chân tay để cho chúng biết quý trọng người lao động, đồng tiền do mồ hôi làm ra, chứ không như nhiều nhà giàu ta chính bản thân tham ô, gian lận để con cái bắt chước, cho chúng hàng trăm triệu để ăn chơi đàng điếm, phá phách trên xe máy, ô tô. Phải có những biện pháp cụ thể để rèn luyện. Và khi cầu nguyện phải tin thật có ơn Chúa xuống trong chúng để chúng có hiểu biết và sức mạnh Chúa cho mà thắng được các tệ nạn ấy.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi