Học - hiểu - tin & sống

Mùa hồng ân, hồng ân đã về cho con trở về với Chúa và tha nhân

Ngày đăng:05-03-2017 |5:21 AM | 2158 Lượt xem

MÙA CHAY SỐNG BÍ TÍCH THỐNG HỐI và GIAO HÒA

« Tại sao cần/nên đi xưng tội », chứ không... « tại sao ‘phải’ đi xưng tội » ?

« Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. » (Mc 2,27) Dựa trên nền tảng ấy ta có thể nói : Bí tích Hòa Giải được thiết lập vì con người, chứ không phải con người được tạo nên vì bí tích Hòa Giải. Và điều đó là đúng. Chúa thiết lập bí tích Hòa Giải để giải phóng con người, cứu con người khỏi vòng nô lệ tội lỗi, trả lại cho con người quyền làm con Thiên Chúa chứ không phải để ràng buộc con người về « luật » bí tích, phải xưng tội một năm một lần. Vì lẽ đó người tín hữu công giáo cần sống bí tích Hòa Giải, chứ không chỉ giữ bí tích ấy vì luật buộc. Đến với bí tích Hòa Giải là một chọn lựa hoàn toàn tự do của hối nhân. Nên câu hỏi đặt ra là : Tại sao cần/nên đi xưng tội, chứ không phải tại sao « phải » đi xưng tội ?

1 – Bí tích thống hối và hòa giải, tại sao ?

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG) số 1423 và 1424 cho ta năm định nghĩa về bí tích mà ta quen gọi là bí tích Giải Tội. Bí tích này được gọi là : Bí tích Hoán Cải ; bí tích Thống Hối ; bí tích Thú Tội ; bí tích Tha Tội và còn được gọi là bí tích Giao Hòa. Nếu sách GLHTCG cho ta năm định nghĩa trên, một cách nào đó có thể nói không có một định nghĩa có thể diễn tả hết nội dung phong phú của bí tích này. Vì vậy, có lẽ cần hiểu cả năm định nghĩa để hiểu trọn vẹn ý nghĩ của bí tích này, giữa hành động của hối nhân và vai trò của linh mục giải tội. Vì vậy, nên trong bài viết sẽ dùng cả năm định nghĩa này, tùy theo văn mạch.

Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội cho con người. Nghĩa là chỉ có Chúa mới có quyền như lời Ngài nói qua ngôn sứ I-sai-a, xóa sạch tội lỗi, tẩy trắng ta, cho ta trở về tình trạng nguyên tuyền của kẻ làm con cái Ngài : « Dù tội đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, dù như vải điều thẫm cũng hoá trắng như tuyết » (Is 1,18). Nói như vậy không có nghĩa là ta không tha thứ được cho nhau như vẫn cầu nguyện : « tha nợ chúng con như chùng con cũng tha kẻ có nợ chúng con». Để ta được tha thì bắt buộc ta phải tha cho người khác (x Mt 18,23-35), nhưng ta không xóa sạch tội lỗi được như Chúa.

Là Con Thiên Chúa làm người, Ðức Giê-su đã khẳng định : « Con Người có quyền tha tội dưới đất » (Mc 2,10), và Người thực thi quyền ấy : « Tội con đã được tha » (Mc 2,5; Lc 7,48). Vì "Con Người" là Ngôi Lời nhập thể là Đức Giê-su có quyền tha tội, nên quyền ấy được trao lại cho con người, những người tiếp bước Ngài trong công trình cứu độ. Chúa Giê-su trao quyền ấy cho Giáo hội mà đại diện là hàng giáo phẩm (các Giám Mục và các Linh mục được trao năng quyền giải tội), nghĩa là một số người nhất định : « Chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giê-su hiện ra với các tông đồ và nói : « Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ » (Ga 20,22-23). Đây cũng là nền tảng Kinh Thánh của việc thành lập bí tích Tha Tội.

Nhưng... chúng ta đã có bí tích Thanh tẩy (Rửa tội, phép Rửa tái sinh) tha thứ mọi tội lỗi, ngay cả tội gọi là « tội nguyên tổ » sao còn cần đến bí tích Tha Tội ?

Sách GLHTCG số 1426 dạy : « Khi hoán cải trở về với Ðức Ki-tô, tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, nhận lãnh hồng ân Thánh Thần, rước Mình và Máu Chúa Ki-tô làm của ăn của uống, chúng ta trở nên "tinh tuyền thánh thiện trước mặt Người" (Ep 1,4), như chính Hội Thánh, Hiền Thê của Người, cũng "thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người" (Ep 5,27). Tuy nhiên, đời sống mới chúng ta nhận được trong các bí tích khai tâm không tiêu hủy sự mỏng dòn và yếu đuối của bản tính nhân loại, cũng như sự hướng chiều theo tội lỗi mà truyền thống vẫn gọi là vật dục. Thiên Chúa để cho xu hướng này tồn tại nơi người chịu bí tích Thánh Tẩy để với ơn Chúa giúp họ có cơ hội chiến đấu trong đời sống Ki-tô hữu (x. DS 1515). Mục đích cuộc chiến đấu này là hoán cải để đạt tới sự thánh thiện và sự sống vĩnh cửu mà Chúa hằng mời gọi (x. DS 1545; LG 40.)».

Nói thực tế hơn, ơn Chúa qua các bí tích không làm thay đổi bản tính nhân loại nơi mỗi người lãnh nhận. Sự mỏng giòn, yếu đuối của bản tính nhân loại còn đó, nhưng mỗi người đã lãnh nhận các bí tích thì đều được hồng ân Chúa nâng đỡ giúp sức, với điều kiện ý thức được và kết hợp với hồng ân mình đã lãnh nhận. Con người với bản tính nhân loại của mình hoàn toàn tự do chọn lựa giữa thiện và ác, giữa tội lỗi và hồng ân. « Phải ý thức hồng ân Thiên Chúa ban trong các bí tích khai tâm Ki-tô giáo lớn lao thế nào, mới hiểu được tội lỗi không có chỗ đứng nơi người đã "mặc lấy Chúa Ki-tô (Gl 3,27) » (GLHTCG 1425). Tóm lại là sự sống hay sự chết. Hồng ân đưa đến sự sống. Tội lỗi đưa đến sự chết. Chính vì thế mà mỗi ngày ta đều cầu xin « xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ » (nếu ta cầu nguyện).

Chính vì vậy mà thánh Phao-lô nói : « Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. » (Rm 7,19). Đó là do sự mỏng giòn, yếu đuối của bản tính nhân loại. Nói đúng hơn là vì chưa kết hợp đủ với hồng ân của Chúa nơi ta. « Bởi đó tôi khám phá ra luật này : khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa ; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác : luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi » (Rm 7,21-23). Nên thánh Gio-an Tông Đồ quả quyết : « Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta » (1Ga 1,8). Do vậy, mỗi ngày ta đều « Xin tha tội chúng con » (Lc 11,4)… Nên đến với bí tích Hoán Cải  và Thống Hối ; bí tích Thú Tội và Tha Tội còn được gọi là bí tích Giao Hòa hay bí tích Giải Tội là vì vậy.

« Mùa hồng ân, hồng ân đã về, hãy reo mừng, reo mừng và cảm tạ muôn hồng phúc Chúa ban bởi trời. Đừng còn ngủ mê, hãy mau tìm về bên Chúa, Chúa là chính  nguồn yêu thương ngàn đời ». (Điệp khúc bài hát : Mùa hồng ân, Nam Hải) Mùa chay chính là mùa hồng ân, mùa Chúa thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn.

Còn tiếp phần 2

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi