Học - hiểu - tin & sống

Một đặc điểm của đạo Chúa Ki-tô, phần một

Ngày đăng:08-05-2018 |3:03 AM | 789 Lượt xem

Một đặc điểm của đạo Chúa Ki-tô

Thử đặt vấn đề kế thừa và nâng cao

- 1 -

Có một điều mà chúng ta thường nghe thấy luôn, người ta thường bảo đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Mà nói chung thì đúng thế thật. Đạo nào cũng dạy không được trộm cắp, không được cờ bạc rượu chè, phải thảo kính cha mẹ, không gian dâm, vu vạ cáo gian, nói dối, lừa đảo…

Từ đấy người ta đi đến kết luận “đạo nào cũng như đạo nào”, theo đạo nào cũng được. Ông theo đạo này cũng tốtm tôi theo đạo kia cũng tốt. Các đạo đều tốt cả, theo đạo nào cũng thế.

Trong loạt bài ngắn này không có ý nói đến các tôn giáo khác, không đặt vấn đề nghiên cứu đạo nào khác. Ở đây sẽ chỉ nói đến đạo Công Giáo mà thôi. Chúng ta là người công giáo ta cần hiểu biết đạo mình tới nơi tới chốn, đấy là điều căn bản, cần thiết.

Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành cả, điều này nói chung là đúng, nhưng rõ ràng là có cái khác nhau. Đi vào chi tiết một chút se thấy ngay. Thường người đời không có thời gian đi vào chi tiết, lắm khi nói xuê xoa cho qua chuyện thì nói thế thôi.

Bài này viết ra để nói lên cái đặc điểm của đạo Chúa Ki-tô, đạo Công Giáo, ít nhất cũng là ở một vài khía cạnh đời sống công giáo thường ngày.

Đạo Chúa Ki-tô hay còn gọi là đạo Công Giáo có một giáo lý đặc biệt làm cho ta không thể nói đạo nào cũng như nhau, cũng thế. Ta cần nắm được cái đặc điểm này của đạo mình để mà tin và sống cho tốt.

- 2 -

Có một điều nữa nếu chúng ta chú ý sẽ khỏi làm chúng ta ngạc nhiên, đó là cái đặc điểm của đạo Chúa Ki-tô ở Mười điều răn Đức Chúa Trời.

Tuyệt đại đa số giáo dân chúng ta và cả đồng bào không công giáo, khi nghĩ đến điều căn bản trong đạo là nghĩ ngay đến kinh Mười điều răn, cho rằng đi đạo là giữ những điều răn ấy, giữ những điều răn ấy là đạo, là đủ, là chính, là cốt yếu, là đặc điểm.

Không mấy người trong chúng ta để ý rằng Mười điều răn là thuộc đạo Cũ ông Mô-sê, không phải là chính yếu trong đạo Chúa Ki-tô. Anh giữ Mười điều răn cho tốt thì anh cũng như người thanh niên trong Phúc Âm thánh Mác-cô (x. Mc 10,17-22), nghĩa là như một giáo dân đạo Cũ tốt, chưa phải là một người ki-tô hữu, chưa phải là một người công giáo.

Mến Chúa và yêu người như chính mình, chính Chúa Giê-su đã tóm tắt lại tất cả Lề Luật và các Ngôn sứ, mà Lề Luật và các Ngôn sứ tức là đạo Cũ.

Lề Luật ở đây chỉ là Luật ông Mô-sê, còn các Ngôn sứ thì rõ ràng là trong đạo Cũ. Đạo Cũ tuy có nhiều điều siêu việt nhưng vẫn Chưa là hoàn toàn, vẫn là đạo Cũ.

Không, Mười điều răn không phải là đặc điểm của đạo Chúa Ki-tô, Mười điều răn chỉ là đặc điểm của đạo Cũ mà thôi. Những đặc điểm ấy đã được Đức Giê-su đã kế thừa và nâng cao. Chính Đức Giê-su đã nói Ngài đến để kiện toàn Lề Luật và các Ngôn sứ (x. Mt 5,17-19).

Kinh chiều hôm ban sáng nếu chúng ta miệng đọc lòng suy thì sẽ hiểu được phần nào đặc điểm của đạo Chúa Ki-tô.

Hiến Chương trong đạo Chúa Ki-tô ta phải tìm trong Phúc Âm, trong các sách của Giao Ước Mới (Tân Ước), đặc biệt ở Bài Giảng Trên Núi mà hạt ngọc đẹp nhất là TÁM MỐI PHÚC THẬT và Kinh LẠY CHA, rồi ở kinh cầu nguyện của Chúa Giê-su sau Bữa Tiệc Ly (x. Ga 17).

Nói cho đúng hơn, Hiến Chương của đạo Mới, đạo Chúa Ki-tô là CHÍNH BẢN THÂN CHÚA KI-TÔ, Chúa Ki-tô nhập thể làm người, sống động, sống thực hành, rao giảng, chết, sống lại và ở mãi với chúng ta, Ngài mang trong chính bản thân Ngài cốt yếu của Đạo Mới.

Mời đón đọc phần kế tiếp

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi