Học - hiểu - tin & sống

Lễ Lá, bài học cành lá

Ngày đăng:08-04-2017 |7:26 PM | 1321 Lượt xem

Chúa nhật lễ Lá

Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem

 

Đức Giê-su sau 30 năm sống ẩn dật trong sự vâng phục, khó nghèo cùng Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a tại làng Na-da-rét miền Ga-li-lê, đã xuất thân giảng đạo, thi hành ý Đức Chúa Cha. Ngài rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, làm nhiều phép lạ : cho kẻ chết sống lại, kẻ đói được ăn, người mù được sáng, người câm nói được, người phong hủi được lành sạch... Ngài tha tội và trục đuổi ma quỷ... Quần chúng nhân dân khắp miền Ga-li-lê, Sa-ma-ri-a, Giu-đê và những vùng lân cận đã được nghe Ngài rao giảng và đã rất nhiều người trong số họ tin theo Ngài.

Nhưng, những người quyền quý, thông luật, pha-ri-siêu và hàng thầy cả... thì ngược lại. Vì dân chúng tin theo Đức Giê-su ngày một đông, đã đụng chạm đến quyền, đến lợi lộc của họ. Nên họ bắt đầu dèm pha, nói xấu, chống đối, thậm chí tìm cách bắt, và cuối cùng là mưu hại Ngài. Tình thế mỗi ngày một gay go căng thẳng và quyết liệt. Tuy thế, Đức Giê-su vẫn không tìm cách chinh phục, chống trả lại họ bằng quyền lực, mưu mô, nhưng bằng sự khiêm nhường trong việc rao giảng và làm ý Chúa Cha.

Khi biết mình sắp phải ra khỏi thế gian, Đức Giê-su đã quyết tâm lên Giê-ru-sa-lem (Lc 9,51). Ngài chủ động sẵn sàng chết ở đó. Ngài nói : Một tiên tri không nên chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem (Lc 13,33). Vì là những ngày chuẩn bị lễ Vượt qua của người Do thái, nên nhiều người đã có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su phái môn đệ chuẩn bị cho Ngài một con lừa. Các môn đệ đã làm như vậy, rồi trải áo trên lưng nó. Đức Giê-su đã cỡi lừa và tiến vào GIê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a, có các môn đệ theo sau Ngài.

Nghe biết tin ấy, dân chúng tuốn đến đón, vây bọc lấy Ngài và hớn hở nhảy mừng, tay cầm cành lá thiên tuế, cành ô-liu, và họ đã trải áo lót đường Ngài đi, miệng hô vang : Hoan hô con vua Đa-vít - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến - Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. "Hosana, hosana, xin cứu vớt chúng tôi, xin ban ơn cứu độ". Họ là dân nghèo và trẻ em, họ hy vọng Ngài đến là vua mới, lật đổ ngôi vua bất công, thiết lập một It-ra-en mới, khôi phục vương quyền như triều đại Đa-vít nhân lành tổ phụ Ngài cách đây một ngàn năm trước.

Nhưng sứ vụ Đức Giê-su không phải là làm vua như vậy. Ngài tỏ mình ra trước dân để chuẩn bị chịu khổ nạn, chịu chết rồi phục sinh, để hoàn tất chương trình Chúa Cha trao phó trong công cuộc cứu độ trần gian, trong sự vâng lời làm ý Chúa Cha đến cùng trong tình yêu, chân lý và sự thật.

Bài học cành lá hôm nay nhắc lại cho tất cả chúng ta những điều ấy, là hướng cho ta suy nghĩ, học hỏi, ý thức và thực hành trong đời sống ta :

+ Luôn bênh vực, đứng về phía người nghèo hèn.

+ Biết bỏ mình đi, hy sinh mình để xây dựng Nước Trời.

+ Khiêm nhường nhưng mạnh mẽ đấu tranh chống xa hoa, đàn áp, bóc lột, bất công... đòi công lý và hoà bình, tình yêu và sự thật để xứng đáng đón nhận  Chúa đến lần thứ hai là vua toàn thể vũ trụ trong vinh quang của Ngài.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi