Học - hiểu - tin & sống

Chúa nhật phục sinh, Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh

Ngày đăng:15-04-2017 |10:19 PM | 1795 Lượt xem

Chúa nhật phục sinh

Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh

 

Chúng tôi loan báo Tin Mừng này cho anh chị em : "Lời Thiên Chúa đã hứa Ngài đã thực hiện cho chúng ta. Thiên Chúa đã cho Đức Giê-su sống lại" (Cv 13,32-33).

Sự phục sinh của Đức Giê-su là đỉnh cao của đức tin Công giáo vào Đức Giê-su. Cũng đúng là mầu nhiệm hoàn chỉnh công cuộc cứu độ của Đức Giê-su nơi loài người chúng ta, trở thành chân lý nền tảng trong truyền thống, được xác định bởi các tài liệu Thánh Kinh.

Thánh Phao-lô đã khẳng định trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô rằng : "Tôi truyền đạt cho anh chị em những gì mà bản thân tôi đã nhận được, đó là Chúa Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Thánh Kinh. Ngài đã được táng trong mồ, Ngài đã sống lại ngày thứ ba theo như lời Thánh Kinh. Ngài đã hiện ra với Kê-pha, rồi với nhóm mười một, sau đó, Ngài đã hiện ra với năm trăm anh chị em cùng một lần, Ngài đã hiện ra với Gia-cô-bê và tất cả các tông đồ (1Cr 15,3-8), Ngài cũng hiện ra với chính tôi trên đường Đa-mát (Cv 9,13-18).

Tất cả những nhân chứng ấy, họ đã trở thành những viên đá nền tảng của Giáo hội Chúa Ki-tô. Niềm tin của cộng đoàn đầu tiên đã được đặt nền trên lời chứng của những con người cụ thể mà các ki-tô hữu đều quen biết.

Đức Giê-su sống lại đã có những quan hệ trực tiếp với các môn đệ của Ngài, họ có thể đụng chạm vào Ngài như ngày xưa và ăn uống với Ngài, để họ nhận ra thân xác phục sinh của Ngài vẫn chính là thân xác chịu khổ hinh và chịu đóng đinh vào thập giá, bởi vì vẫn mang vết tích cuộc khổ nạn (Lc 24,40).

Nhưng thân xác sống lại của Đức Giê-su lại đồng thời có những đặc tính mới của thân xác vinh hiển, không định vị trong không gian và thời gian, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, lúc nào tuỳ ý Ngài (Mt 29,9).

Trong thời gian 40 ngày sau khi sống lại, Ngài còn ở lại thế gian, có thể xuất hiện đến ăn với các môn đệ (Ga 21,13), có thể đến giáo huấn các ông về vấn đề Nước Trời (Cv 1,3). Ngài đã đến ban Thánh Thần cho các ông (Ga 20,22), sai các ông đi khắp thiên hạ loan báo Tin Mừng Nước Trời (Mc 16,15-18).

Khỏi 40 ngày Ngài lên trời trước mặt các ông, cùng lúc ấy Ngài giơ tay chúc lành cho các ông (Lc 24,50-51).

Bài học của chúng ta hôm nay là :

Chúa đã chịu khổ hình, chịu đóng đinh, chịu chết trên thánh giá, chịu mai táng trong mồ ba ngày, nhưng rồi Ngài đã được sống lại vinh quang sáng láng. Chúng ta cần nhờ ơn Chúa phục sinh, cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới là Đức Giê-su Ki-tô phục sinh và sống theo gương Ngài, để mai này chúng ta cũng được sống lại vinh quang linh thiêng sáng láng với Ngài. Amen.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi