Học - hiểu - tin & sống

40 ngày chay thánh và tín hữu Công giáo

Ngày đăng:01-03-2017 |3:08 PM | 1274 Lượt xem

40 ngày chay thánh và tín hữu Công giáo

Mùa chay là gì ?

Mùa Chay bắt nguồn từ tiếng Latin « Quadragesima (dies) » « bốn mươi ngày » (trước Lễ Phục Sinh). 40 ngày giúp người ki-tô hữu chuẩn bị và giúp nhau chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh. Nên mùa Chay là thời gian sám hối, ăn chay và bố thí.

Công Đồng Vaticanô II trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh dạy rằng : « Mùa Chay có hai đặc tính :

1 - Hồi tưởng lại bí tích rửa tội hoặc là chuẩn bị cho bí tích này.

2 - Nhấn mạnh đến tinh thần ăn năn, sám hối. Bởi những ý nghĩa đặc biệt này, mùa Chay chuẩn bị cho các tín hữu sẳn sàng cử hành mầu nhiệm vượt qua sau thời gian tiếp cận, gần gũi hơn với Lời Chúa và nồng nhiệt hơn trong sự cầu nguyện. Trong chính bản thân phụng tự và trong những hướng dẩn từ trung tâm của phụng tự, những chủ đề về rửa tội và thống hối được tuyên bố cách sâu sắc hơn » (SC 109).

Lời nguyện tiến lễ ngày thứ tư Lễ Tro có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn ba hành vi cần áp dụng thực hành của mùa Chay :

« Lạy Chúa, chúng con long trong dâng lên Chúa lễ tế đầu Mùa Chay thánh này. Xin soi sáng mỗi người chúng con biết ăn năn hối cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chế ngự mọi tính mê tật xấu. Nhờ đó, chúng con được sạch tội, và thêm lòng sốt sắng thông phần cuộc khổ nạn của Ðức Ki-tô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời ».

Thời gian của mùa chay được tính thế nào?

Mùa Chay bắt đầu từ thứ tư lễ Tro và kết thúc vào ngày lễ Phục Sinh.

Năm nay mùa chay bắt đầu ngày thứ tư 01/03, kết thúc ngày Chúa nhật 16/04. Tuần Thánh là tuần cuối cùng của mùa Chay. Tuần thánh bắt đầu với chủ nhật Lễ Lá. Sau đó, kỷ niệm việc thiết lập bí tích Thánh Thể, Bữa Tiệc Ly vào chiều tối ngày thứ năm. Chiều tối thứ sáu tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-su trên Thập giá. Tối ngày thứ bảy Tuần Thánh canh thức Vượt Qua và ngày chủ nhật Giáo hội cử hành sự sống lại của Chúa Ki-tô, mầu nhiệm Phục sinh.

Tính ngày thì từ thứ tư lễ Tro đến Chúa nhật phục sinh là 46 ngày (40 ngày trong tuần cộng với 6 chủ nhật). Nhưng ngày chủ nhật luôn là ngày kỷ niệm Chúa Phục Sinh, không ăn chay, vậy là còn 40 ngày mùa Chay.

Mùa Chay nhắc nhở chúng ta điều gì ?

Thời gian Mùa Chay - bốn mươi ngày (không kể ngày chủ nhật) – gợi nhớ đặc biệt 40 năm dân Israel đi trong sa mạc tiến về Đất Hứa từ khi ra khỏi Ai Cập. Cuộc vượt qua thứ nhất.

Nó cũng nhắc nhớ việc Chúa vào trong hoang địa ăn chay, cầu nguyện và sau đó chịu sự cám dỗ trong 40 đêm ngày, từ sau khi nhận phép rửa của Gio-an tới khi bắt đầu cuộc sống công khai của Người.

40 ngày chay thánh có ý nghĩa gì ?

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy : « Hằng năm qua bốn mươi ngày của Mùa Chay, Giáo Hội hiệp thông với mầu nhiệm của Chúa Giêsu trên hoang địa. » (GLGHCG 540)

Trong sa mạc, Chúa Ki-tô đã sống một cuộc chiến đấu thiêng liêng và đã giành chiến thắng. Tiếp theo bước Chúa, trong mùa Chay chúng ta được mời gọi, không phải chỉ cố gắng nỗ lực với nguyên sức của mình, nhưng là để Chúa Ki-tô sống trong ta, cho ta làm theo ý Người dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì thế nhiều người có thói quen gọi là 40 ngày chay thánh, là mùa của sự tập luyện chiến đấu thiêng liêng noi gương Chúa Giê-su.

Con số 40 ngày của mùa Chay với người ki-tô hữu hôm nay, tượng trưng cho thời gian chuẩn bị cho một sự khởi đầu mới : Thông phần vào sự khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-su để được phục sinh với Người. Kinh Tiền Tụng Mùa Chay I : « Chúa ban cho các tín hằng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm Vượt Qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái, nhờ năng chịu các bí tích mà được tái sinh, thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm con Chúa ». Nghĩa là chết đi cho tội lội để được tham dự vào đời sống phục sinh của Chúa qua bí tích Thanh tẩy mà Phụng vụ Giáo hội muốn ta nhớ lại (cho các ki-tô hữu) hay lãnh nhận qua đêm canh thức phục sinh (cho các tân tòng).

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi