Góp nhặt cát đá

Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi: Bản tin 01 - 2019

Ngày đăng:09-01-2019 |5:52 AM | 185 Lượt xem

Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng giới thiệu

Bản tin Online số 01 năm 2019.

Xin tải nội dung Bản tin dưới đây.

Tài liệu đính kèm

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi