Góp nhặt cát đá

Tình online

Ngày đăng:11-04-2017 |5:53 AM | 1328 Lượt xem

TÌNH ONLINE...

 

Bắc thang lên hỏi ông trời

Quen người qua chat nên cười vui không

Trời rằng đừng có trông mong

Quen người qua chat hình dong nào tường

Cho dù ngon ngọt dễ thương

Dẫu ‘WCam’ ngắm tỏ tường đừng mê

Một vì người có máu dê

Hai vì thích chí hả hê khoe mình

Ba vì cái tính linh tinh

Bốn vì trống vắng tìm tình giải khuây

Năm vì lơ lẳng như mây

Sáu vì… ai biết… ai hay… ai tường?

Hai tay chat với bốn phương

Lời yêu một lúc nói liền năm nơi

Ai cũng bảo yêu nhất đời

Cũng thề cũng thốt nói lời thiết tha

Hẹn nhau on chát đừng xa

Dẫu đời thay đổi đôi ta không dời

Ai cũng tưởng mình tuyệt vời

Chỉ là duy nhất của người tình say

Tưởng rằng mình thật là may

Từ ảo ra thực mới hay bị lừa

Bà già, kẻ cắp chẳng vừa

Bây giờ mới biết mình cưa nhầm người

Một kẻ chín một kẻ mười

Anh thì có vợ nàng thời có con 

Dối lừa mình hãy còn son

Để giờ cay đắng mỏi mòn xót xa

Trót mua về những phong ba

Cõi lòng tan nát lệ hoen đành chùi

Liệu ai kia có ngậm ngùi?

Ngỡ ngàng… trời hỡi... mua vui cho người…

Thuý Nga

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi