Góp nhặt cát đá

Thánh Thần, Giáo Hội, tín hữu

Ngày đăng:04-06-2017 |5:35 AM | 1268 Lượt xem

Thánh Thần, Giáo Hội, tín hữu

Tin Mừng Chúa nhật lễ Hiện Xuống hôm nay cho ta thấy hoạt động và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong bí tích hòa giải.  « Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ » (c. 22-23). Câu Tin Mừng này được coi như nền tảng của việc Đức Giê-su thiết lập bí tích Hòa giải.

Tuy nhiên, có điều ta thường hay quên và vì thế cũng không để ý đủ đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội đó là : Sau khi Đức Giê-su về Trời thì người sai Thánh Thần xuống. Từ ngày lễ Ngũ Tuần, Giáo Hội sống dưới sự bảo trợ, dẫn dắt của Thánh Thần. Từ sau ngày ấy là bắt đầu « thời đại » của Chúa Thánh Thần, vì thế Người hoạt động trong tất cả các bí tích, và trong toàn thể đời sống Giáo Hội.

Trong đời sống ki-tô hữu, ta luôn để ý nhiều hơn tới Chúa Giê-su, tới Đức Ma-ri-a hơn là tới Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Có lẽ chính vì vậy mà đời sống đạo của ta đôi khi như dậm chân tại chỗ, không tiến triển bao nhiêu, vì ta không được thúc đẩy bởi quyền năng Thánh Thần trong mọi hoạt động của ki-tô hữu.

Chính vì vậy mà có một thời nhiều nhà thần học nổi tiếng đã nói tới Chúa Thánh Thần như Đấng bị lãng quên trong đời sống Giáo Hội theo nghi lễ Rô-ma. Do vậy mà từ Công Đồng Va-ti-can II vai trò của Chúa Thánh Thần mới được chú trọng hơn trong Giáo Hội theo nghi lễ Rô-ma. Chúa Thánh Thần được coi là « linh hồn của Giáo Hội »  (x. LG 2, 7,42; GS 3,21).

Trong vài bài suy niệm về Chúa Thánh Thần những ngày trước, ta đã tìm hiểu và biết rằng chính nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần mà Ngôi Lời đã nhập thể, sau khi Chúa Giê-su về Trời, thì chính Thánh Thần đưa Người đến với ta, để người người ở cùng ta đến tận thế, qua các bí tích, cách rõ nét nhất là bí tích Thánh Thể.

Các bí tích là do Chúa Giê-su thiết lập, nhưng để bí tích được thành sự thì hoàn toàn nhờ vào quyền năng của Thánh Thần. Trong bí tích Thánh Thể chẳng hạn, đôi khi người ta tranh luận với nhau và cho rằng chỉ khi linh mục cầm Mình Thánh và đọc : « Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn : Vì này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con », thì bánh mới trở thành Mình Thánh Chúa. Cũng tương tự như vậy với rượu, thì rượu mới trở thành Máu Thánh Chúa.

Liên quan đến vấn đề này, có lần có người đặt câu hỏi : Vậy thì Chúa Thánh Thần có vai trò gì  trong bí tích Thánh Thể ? Câu trả lời của một vị kia có vè khá nổi tiếng trên mạng xã hội là : Chúa Thánh Thần chẳng có vai, cũng chẳng có trò gì. Tôi nghe mà giật mình. Bởi vì cách hiểu và giải thích như vậy làm cho mất đi ý nghĩa và vai trò của Chúa Thánh Thần. Nếu như vậy thì cần gì phải xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần thánh hóa bánh và rượu để bánh rượu trở thành Mình Máu Thánh Đức Ki-tô ? Cứ đọc nguyên lời Đức Giê-su là đủ rồi, là bánh và rượu thành Mình Máu Thánh, cần chi phải dài dòng, mất thời gian. Chúng ta giải thích và tách làm hai những điều không thể tách rời nhau. Trong bí tích Thánh Thể, để bánh và rượu trở thành Mình Máu Thánh Chúa, thì cần quyền năng thánh hóa của Chúa Thánh Thần và lời thiết lập bí tích của chính Chúa Ki-tô. Theo nghi thức phụng vụ Thánh Thể cho đến nay ta không thể tách rời hai cử chỉ nền tảng và hai lời làm nên bí tích này khỏi nhau.

Trong các bí tích khác cũng như vậy, chẳng hạn bí tích Hòa giải, công thức tha tội là : “Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sống lại của Con Chúamà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội… ». Ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần quan trọng như vậy. Nhờ sự chết và sống lại của Đức Giê-su mà thế gian được giao hòa với Chúa, nhưng tội thế gian được tha thì nhờ quyền năng Thánh Thần mà Chúa Cha tha cho.

Một vài suy tư nhỏ xin được trình bày hầu ta ý thức hơn về vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội, cũng là trong đời sống của mỗi ki-tô hữu, để ta luôn kết hợp với Người trong đời sống đức tin và mọi hoạt động của mình. Chúa Thánh Thần là "linh hồn Giáo Hội", người làm cho Giáo Hội sống và hoạt động, vì thế, chính Người cũng làm cho mỗi ki-tô hữu sống và hoạt động bởi Người, ta đừng quên.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu ý thức được vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin, luôn biết kết hợp khăng khít, mật thiết với Người để đời sinh nhiều hoa trái thiêng liêng muôn màu.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi